U bevindt zich op de site voor Leden van de Management of Change Coöperatie

Ondernemerslidmaatschap (Partner Member)

Samenvatting

Fotolia_69873989_XS-adjustedWat we zijn
De Management of Change Coöperatie bundelt als opleidingsinstituut de krachten van zelfstandige professionele ondernemers en particuliere professionals voor het opleiden voor resultaatgericht verbeteren, innoveren en veranderen.

Wat we doen
We doen dit met onze opleidingen (cursussen, leer- en ontwikkeltrajecten, trainingen, workshops), begeleiding (coaching en intervisie), versterken (meester/gezel op de werkplek) en bundeling (samen één contractpartij). Onze opleidingen worden via Open Inschrijvingen en Incompany aangeboden.

Onze aanpak kenmerkt zich door inbedden van het leren en ontwikkelen met de werkomgeving van onze deelnemers; de praktijk wordt daarbij versterkt met toegepaste theorie. We doen dit in een omnichannel channel aanpak: fysieke bijeenkomsten worden versterkt door onze virtuele leeromgeving. Aldus wordt het beste leerresultaat verkregen.

Wat het voor u als ondernemer kan betekenen
Als u als zelfstandige ondernemer uw diensten (zoals een opleiding of training) en producten wil aanbieden via onze Coöperatie, dan betekent dit voor u….

 • ...dat u toegang tot de markt krijgt
  U wilt toegang tot de markt door het benutten van de relaties van andere ondernemers. De Coöperatie ondersteunt dit door haar marketing en sales en in het bijzonder haar website en affiliatie programma met haar aanbrengprovisie en de mogelijkheid om beroepsopleidingen vrij van BTW aan te bieden.
 • ...dat u omnichannel kan opleiden
  U zoekt een hedendaagse online leeromgeving die uw opleidingen en trainingen omnichannel ondersteunt: leren via een goede mix van online leren en fysieke en virtuele bijeenkomsten De Coöperatie biedt dit.
 • …dat u Samen Werkt aan een dienst of product
  U onderkent dat hedendaagse opleidingen en trainingen geen one-man-show meer is. U zoekt een uitdagende samenwerking met andere ondernemers voor diensten en producten met een hoge kwaliteit. De Coöperatie ondersteunt dit met haar structuur waarin ondernemers in “cellen” samen een dienst en product ontwikkelen en voeren.
 • …dat de Kwaliteit geborgd wordt
  U wilt deel uitmaken van een samenwerkingsverband wat bekend staat om haar hoge kwaliteit en dat ook borgt. De Coöperatie ondersteunt dat met haar kwaliteitssysteem “Management of Change Quality Assurance” (MOCQA): van testen in onze community, kwaliteitsaudits, evaluaties tot aan voorwaarden, klachtenregeling en geschillencommissie. Voor klanten betekent dit dat de beste oplossing gezocht kan worden bij het probleem c.q. de uitdaging en niet uw eerste en beste eigen “panacee” oplossing. De Coöperatie is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) en is erkend door het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO)
 • …dat u productiviteit kan verbeteren
  U zoekt een manier om uw productiviteit te vergroten, met name rondom de administratie. De Coöperatie ondersteunt de verkoop, de logistiek, de financiën (facturering en incasso) en de ondersteuning met de online leeromgeving en haar online leermiddelen. Een voorbeeld hiervan is het ondersteunen met online presenteren; kijk hier wat kan.
 • …dat u maatschappelijk onderneemt: Profit & Purpose
  U zoekt een samenwerking waar “profit & purpose” samengaan: maatschappelijk verantwoord ondernemen met een lage overhead. De Coöperatie biedt dit – naast de hierboven genoemde redenen – door haar coöperatieve gedachte en de ondersteuning van haar community van 1250 leden. De Coöperatie vraagt slechts een kleine afdracht van de omzet (2015:10%) voor de algemene zaken. Specifieke diensten voor uw project worden overeengekomen en belast op uw project. De winstdeling is fair en transparant; verliescompensatie van andere projecten wordt in principe niet toegestaan.

Uw investering
Het lidmaatschap varieert en bedraagt voor kleine ondernemers per 12 maanden (inclusief 21% BTW):

125,00500,00

Als eenpitter geldt de laagste prijs. Bent u een meerpitter met minder dan 10 FTE, dan zit u ongeveer halverwege. Als meerpitter met 10 of meer FTE dan geldt de hoogste prijs, voorzover u volgens de MKB toets nog geen middelgrote onderneming bent. Bereken zelf uw prijs op het tabblad “aanmelden”.

Maakt u deel uit van een middelgrote of grotere onderneming: neem contact op voor een vrijblijvende prijsopgave.


Waarom

Multiethnic Group of People Holding Letter New BusinessBusiness Situatie
Management of Change heeft de visie dat de markt voor professionele dienstverlening vraagt om “samen werken” in netwerken van professionals: het collectief geherwaardeerd in een samenleving die op weg was naar verdergaande individualisering. We zien dat een toenemend aantal kleine ondernemers in de markt zorgt en een verschuiving van expertise van organisaties naar (netwerken van) zelfstandige ondernemers.

Opdrachtgevers zoeken daarbij toegang tot deze expertise en hebben meer en meer behoefte aan een enkelvoudige contractspartner. De Management of Change Coöperatie bundelt als partner de kennis, kunde, kracht en kwaliteit van haar deelnemende ondernemers om daarmee een betekenisvolle partij te zijn in de markt om opdrachtgevers toegang te geven tot de benodigde expertise.

Uw situatie
Als ondernemer bent u goed in uw eigen niche, maar ontbeert u de bijdrage van een opleidingsinstituut: van hedendaags ominichannel lesgeven, ondersteuning voor marketing, sales en logistiek, de professionele kruisbestuiving tot aan de erkenning als opleidingsinstituut.

Bekijk onze “Waarom we er zijn” Presentatie


Wat

Wat we zijn

De Management of Change Coöperatie is een faciliterende coöperatie. De coöperatie voert geen eigen producten of diensten. Alle producten en diensten worden door de deelnemende ondernemers ontwikkeld en gevoerd. De coöperatie ondersteund dat door de kwaliteit te managen en de verkoop en uitvoering te ondersteunen door bijdragen van leden zelf. Zo doe je onder toezicht van het bestuur en andere leden zelf aanbiedingen aan klanten en lever je de diensten. De coöperatie factureert namens jou aan klanten. 

Elk product of dienst wordt projectmatig ontwikkeld en beheerd door één of meerdere leden. Elk ondernemersproject heeft een eigen winst en verliesverantwoordelijkheid. Ontwikkelkosten worden door het ondernemersproject zelf gefinancierd. De coöperatie kan assisteren in de crowd funding. 

De ondernemers factureren hun aandeel in het ondernemersproject aan de coöperatie. De coöperatie factureert namens de ondernemer aan klanten en betaalt de facturen van de leverende deelnemende ondernemers pas uit als de klant betaald heeft en er geen sprake is van disputen. Een evaluatie of gereedheidsmelding is daarvoor nodig.

Voor gezamenlijke investeringen in systemen (zoals website, crm, leermanagementsystemen), marketing en kwaliteit (zoals CRKBO erkenning, NRTO lidmaatschap en keurmerk), administratie en het dagelijks bestuur wordt een percentage van de omzet (10%) ingehouden. De aanwending hiervan wordt door de Algemene LedenVergadering (ALV) gecontroleerd. De overeenkomsten die de coöperatie aangaat, hebben alleen betrekking op deze algemene activiteiten. Deelnemende ondernemers kunnen hier werkzaamheden voor verrichten en factureren aan de coöperatie (voorbeeld: website ontwikkeling en beheer).

Met deze werkwijze zijn we samen sterker en reduceren we het risico dat het ene verliesgevende ondernemersproject de winst van het andere ondernemersprojecten kannibaliseert.


Voor Wie

Large Group of Multiethnic People Community Variation ConceptHet statutair lidmaatschap (Partner Member) is voorbehouden aan ondernemers die waarde willen creëren met en voor de Coöperatie. Uitgangspunt is dat Management of Change professionals moeten voldoen aan het B.I.P.S. criterium: “elke professional heeft een goed B.I.P.S. en dat blijkt uit diens handelen”:

 • Bevlogen
  De professional heeft een passie voor diens professie.
 • Inspirerend
  De professional voert diens rol op inspirerende wijze uit.
 • Professioneel
  De professional staat inhoudelijk boven de materie.
 • Samenwerkend
  De professional is in staat om in een volwassen kennisdeelrelatie te acteren.

Dat dit blijkt uit het handelen van de professional zien we in de periodieke evaluaties van elders gegeven diensten (zoals opleidingen en referenties). Heeft de professional naar mening van het Bestuur onvoldoende track record, dan kan deze onder begeleiding in de Management of Change Community dit track record opbouwen. Conform de principes van Community Courses is dit onbezoldigd.

Selectie van interne (leden) en externe (ingehuurde) docenten omvat de toetsing op vakinhoudelijke en didactische kwaliteit. Evaluaties van (andere) opleidingsinstituten en opdrachtgevers ondersteunen dit. In geval er geen bewezen tevredenstellend trackrecord is kan de docent een didactische workshop afnemen en/of kan deze in de community -onder begeleiding van senior docenten – de bekwaamheid ontwikkelen en bewijzen.


Voordelen

Community Casual People Communication Team Friendship ConceptIn de “Samenvatting” is aangeven wat de Coöperatie voor u als ondernemer kan betekenen. In aanvulling daarop kunt u als statutair lid (Partner Member):

 1. onze vergaderingen bijwonen en uw stem laten horen en gelden (volledig stemrecht).
 2. korting krijgen bij de producten en diensten van andere Coöperatie-leden.
 3. onze diensten en producten publiceren op uw website (affiliatie programma) en de affiliatie provisie verzilveren (vanaf datum inschrijving als lid).
 4. uw opleiding c.q. training met ons ontwikkelen en daarvoor gebruik maken van onze online leeromgeving.
 5. uw opleiding of training (inclusief de online leeromgeving) uittesten in onze community.
 6. uw diensten en producten in onze etalage zetten en ons affiliatie-programma voor u laten werken. U kunt per product/dienst besluiten om korting te geven aan andere Coöperatie-leden.
 7. gebruik maken van een eigen winkelpagina met uw producten en de verkoop daarvan volgen.
  voor betalende afnemers gebruik maken van de leeromgeving van de Coöperatie.
  gebruik maken van ondersteuning door de Coöperatie waaronder:

  • software voor productie van online leermateriaal en onze platforms voor beveiligde distributie daarvan.
  • het kwaliteitssysteem (van audit tot evaluatie).
  • ondersteunende marketing (van CRM systeem tot coupon uitgifte)
  • facturering en incasso van de Coöperatie.
  • de voorwaarden en bijbehorende geschillenregeling.
 8. op uw website en andere uitingen het “empowered by Management of Change” label gebruiken.
  Uw winst onder inhouding van omzetprovisie (2015:10%) en aan anderen betaalde affiliatie-provisies incasseren.

Noteer dat voor bijeenkomsten een kostendekkende bijdrage gevraagd wordt, dat coöperatie-diensten in tijd beperkt zijn (2 uur per lid per jaar) en dat aanvullende diensten extra belast zijn.


Aanpak

Multiethnic Group of People Holding Letter MarketIngebed leren in een omnichannel leeromgeving
Onze aanpak kenmerkt zich door inbedden van het leren en ontwikkelen met de werkomgeving van onze deelnemers; de praktijk wordt daarbij versterkt met toegepaste theorie. We doen dit in een omnichannel channel aanpak: fysieke bijeenkomsten worden versterkt door onze virtuele leeromgeving. Aldus wordt het beste leerresultaat verkregen.

Autonome Cellen
Elk samenwerkingsverband voor een dienst of product is een autonome cel met professionals die projectmatig acteren. Dat kan bijvoorbeeld een project voor een vijfdaagse maatwerktraining zijn of een opleiding die gedurende 5 jaar gegeven wordt.

Kernwaarden
De coöperatie wil bij eenieder (van ondernemer tot deelnemer) die betrokken is bij de ontwikkeling en uitvoering van onze diensten en producten de volgende TOWERR waarden nastreven

 • Tesamen
 • Open
 • Wederkerig
 • Eerlijk
 • Reflecterend
 • Respecterend

Ons motto is dat we Reflective Practitioners willen zijn: reflecterend op het denken en handelen van onszelf en anderen.

Raamovereenkomst
De Coöperatie sluit met elke deelnemer een raamwerkovereenkomst af. Hierin zijn vele zaken geregeld: van aanbrengprovisie tot aan intellectueel eigendom. Deze raamwerkovereenkomst wordt – vanwege het intellectueel eigendom – na uw aanmelding gedeeld. Wilt u voorafgaande aan de aanmelding de raamwerkovereenkomst inzien, neem dan contact  op.

Financiering
U draagt als ondernemer zelf zorg voor de financiering van uw project. De Coöperatie kan ondersteunen in het verkrijgen van de financiering (bijvoorbeeld crowd funding), maar acteert zelf niet als financier.

De investering in het opzetten van de Coöperatie wordt gefinancierd door de Management of Change BV, die voor deze achtergestelde lening een founders fee krijgt die uit de coöperatieafdracht gehaald wordt: 1/10 van de afdracht door leden aan de Coöperatie (2015: de afdracht is 10% van de omzet. De BV krijgt vervolgens van die afdracht 1/10).

Marketing en Sales
De Coöperatie ondersteunt de marktbewerking met marketing campagnes via de diverse kanalen (zoals website, social media, maling). Ondernemers ontwerpen hun eigen – op hun dienst/product gerichte -marketing campagne; een ondersteunende workshop kan door de ondernemer afgenomen worden. Tegen doorbelasting kan de Coöperatie daarin ondersteunen.

Alle verkopen voor Open Inschrijving vinden plaats via de Algemene Website. Vervolgverkopen (cross- en upselling) kunnen ook rechtstreeks in de leeromgeving plaats vinden. De incompany verkopen vinden in principe plaats via offertes en back to back afspraken met de ondernemers. Onder toezicht van het bestuur is het coöperatielid zelf het aanspreekpunt voor de klant.

Een Affiliatie Programma ondersteunt de Marketing en Sales: elk lid dat vanuit diens website doorverwijst ontvangt onder bepaalde condities een affiliatie-provisie (2015: 15%). Ook het aanleveren van incompany leads die leiden tot verkopen ontvangen een vergoeding. Neem contact  op voor de te volgen procedure.

Statutaire Leden van de Coöperatie kunnen gebruik maken van het CRM systeem met daarin voor anderen afgeschermde klantgegevens. Neem contact  op voor nadere info.

Klanten kunnen voor advies, vragen en suggesties (voornamelijk telefonisch en per email) terecht bij de front office van de Coöperatie.

Logistiek
De Coöperatie ondersteunt in de logistiek onder meer door:

 • Het bemiddelen van geschikte leslocaties.
 • De productie van syllabi en ander leermateriaal.
 • De verhuur van beamer, flipover en dergelijke

Kwaliteit
Uiteraard vindt de ontwikkeling, verkoop en levering van van onze diensten plaats binnen de kaders van het kwaliteitssysteem en bewaakt de Coöperatie dit continue om onze hoge kwaliteit en klanttevredenheid te borgen. Zie bijvoorbeeld onze kwaliteitspagina op deze site. Na aanmelding krijgt u toegang tot ons kwaliteitssysteem waar u zelf ook de kwaliteit kan helpen ontwikkelen: “Management of Change Quality Assurance” (MOCQA): van testen in onze community, kwaliteitsaudits, evaluaties tot aan voorwaarden, klachtenregeling en geschillencommissie.

Voorwaarden
Onze voorwaarden zijn leidend. Als lid gebruikt de Coöperatie deze voorwaarden.

Community
De oorsprong van de Coöperatie is de Management of Change Community (2015:1250 leden). De Coöperatie hoedt en voedt deze community door bijeenkomsten zoals het jaarlijkse VeranderWeekend en het uittesten van nieuwe diensten en producten. Alleen de out of pocket kosten (zoals locatiehuur en catering) worden daarbij aan deelnemers in rekening gebracht. Aldus is er een wederkerige relatie die voor Coöperatie en Community waarde toevoegt: uitgeteste diensten/producten en mond op mond reclame van onze community leden.

Winstdeling en geen verliesdeling
Elk project deelt op transparante wijze de winst onder inhouding van een afdracht (2015:10%) aan de Coöperatie voor algemene zaken. Een voorbeeld daarvan zijn de bureaukosten, de marketing gericht op naamsbekendheid en het volledige assortiment, het lidmaatschap van de vakvereniging Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) en het lidmaatschap en bijbehorende audits voor de erkenning van het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).

Specifieke diensten worden per project/lid afgenomen en belast bij de deelnemende ondernemers. Bijvoorbeeld een marketing campagne of advertentie voor uw dienst of product, het gebruik van de leeromgeving per deelnemer, ondersteunende moderatie van uw leeromgeving, huur en catering locatie en leermaterialen, ontwikkeling van content, en trainingen gericht op uw eigen bijdrage. Veelal worden deze diensten en producten van één van onze andere afnemers afgenomen.

De winstdeling is fair en transparant; verliescompensatie van andere projecten wordt in principe niet toegestaan. U financiert dus niet de winkeldochters van anderen.

Algemene Ledenvergadering
De werking van onze Coöperatie omvat onder meer het hoogste orgaan, de Algemene Leden Vergadering. Daarin vindt de finale besturing plaats, waaronder het goedkeuren van het budget, het jaarverslag en de aanname van nieuwe leden. De dagelijkse leiding is gedelegeerd aan het Bestuur.

Bekijk onze “wat we zijn en doen” presentatie


Inductie

DIverse People Holding Text PlanAls u zich aanmeldt doorloopt u de volgende stappen in ons inductieprogramma:

1. Aanbieding product
Na aanmelding het statutaire lidmaatschap ontvangt  u toegang tot onze omgeving die de ontwikkeling van uw dienst/product ondersteunt. Daarbij biedt u in stappen het volgende aan het bestuur aan:

 1. Dienst/Product-Idee
 2. Dienst/Product-Voorstel
 3. Dienst/Product-Implementatieplan
 4. Korte beschrijving (voor de website)
 5. Detailbeschrijving (voor de website)

Dit proces wordt ondersteund door het ontwerpen van de waardepropositie van uw dienst/product. Dit voedt dan ook uw promotieteksten. Heeft u hier geen ervaring mee dan kunt uw een aanvullende workshop volgen.

Vanaf stap 4 kunt u kiezen om uw product zelf te configureren op uw pagina met uw eigen producten dan wel de tekst tegen een kleine vergoeding aan te leveren aan de shopmanager die dit voor u uitvoert.

2. On Boarding
De On Boarding omvat:

 • On Boarding Cursus
  Elk nieuw lid krijgt toegang tot een On Boarding cursus, waarin online de ins en outs van het lidmaatschap gedeeld wordt.
 • On Boarding Gesprek
  Er wordt een On Boarding Gesprek (virtueel/face2face) geboekt met een lid van het Bestuur, waarin onder meer het kwaliteitssysteem en haar systemen gedeeld wordt.
 • On Boarding Buddy
  Er wordt een een ander lid gevraagd om ute begeleiden in de On Boarding: de On Boarding Buddy.
 • On Boarding Presentatie
  Op de eerstvolgende ledenbijeenkomst introduceert u jezelf en deelt u uw waardepropositie met de andere leden.
  Afhankelijk van de aard van uw dienst/product kunt u nog de volgende activiteiten tegenkomen:

Leeromgeving Basis & Build Workshops
Elke deelnemende ondernemer, die een opleiding of training in onze leeromgeving levert, kan een “Basis” en één of meerdere “Build Workshop” afnemen. Daarin wordt in de virtuele leeromgeving de module gevuld (training on the job). Uitvoerende docenten (die gebruik maken van een bestaande leeromgeving) krijgen een instructie aangevuld met begeleiding.

Omnichannel Didactiek
Elke docent of ontwikkelaar van een opleiding of training kan een “Omnichannel Didactiek Cursus” afnemen. Het certificaat daarvan is verplicht voor het geven van opleidingen. Per opleiding kan een vrijstelling aangevraagd worden bij het bestuur.


Ervaringen

 

Wat leden zeggen

Marc Mewe

Ik ben vanaf het eerste uur betrokken bij de coöperatie. In het begin heb ik heel erg getwijfeld of ik mij wel wilde binden aan een coöperatie. “Wat levert het op en wat moet ik er aan vrijheid voor weg geven.” Na diverse gesprekken heb ik besloten om voor de samenwerking te gaan, want samen ben je tenslotte sterker en bereik je meer dan alleen. De structuur van de coöperatie biedt mij mogelijkheden om “eigen” projecten te draaien onder de vlag van de coöperatie en ik het geeft mij toegang tot een breed palet aan producten, kennis en samenwerkingsmogelijkheden. Bovendien is het voor (potentiele) klanten vaak prettig te weten dat ze met een robuuste gecertificeerde organisatie samenwerken.

De samenwerking binnen de coöperatie maakte dat het mij lukte om in korte tijd een hoogwaardig nieuw product te ontwikkelen (CAM). Alleen was mij dat dat mogelijk niet gelukt of het had mij veel meer tijd gekost.

Natuurlijk zijn we binnen de coöperatie steeds met elkaar aan het leren waar de grenzen met onze eigen bedrijven/belangen liggen, waardoor soms even de identiteitsvraag boven komt drijven. Ook kunnen structuren van een samenwerkingsverband soms remmend werken voor een individuele ondernemer. Maar het blijkt tot nu toe steeds weer dat de coöperatie mij als ondernemer meer dan voldoende ruimte biedt voor eigen initiatief. Het synergie voordeel is en blijft voor mij een zwaar wegend voordeel van het lidmaatschap van de coöperatie.

Marc Mewe
Harm Rozie

De motivatie komt bij Management of Change van binnenuit. Wie weleens een ‘verplichte’ opleiding heeft gedaan in belang van carriere of baanbehoud, krijgt een heel nieuwe ervaring met leren. Je voelt en ziet dat er ook docenten zijn die je werkelijk coachen omdat ze pas tevreden zijn als jij in de praktijk van je eigen verbeterprocessen je doelen haalt.

Management of Change is ook no-nonsense. Veranderen is uit te leggen. Voor de theorie en werkstukken is er een omvangrijke virtuele leeromgeving. Webbased, 7 x 24 bereikbaar. Met een bibliotheek vol rijke leerstof die via je eigen individueel of in teamverband te volgen leerweg wordt ontsloten. Kennis wordt zo gedoseerd aangereikt. Voor wie meer wil weten of dieper op bepaalde stof wil ingaan, zijn er digitale wegwijzers. En docenten of coaches bellen, of je studiegenoten, kan altijd.

Harm Rozie Geïnterviewde leden

Diversity People Student Teamwork Friendship Support Concept


Investering

Uw investering
Het lidmaatschap varieert en bedraagt voor kleine ondernemers per 12 maanden (exclusief 21% BTW):

125,00500,00

Als eenpitter geldt de laagste prijs. Bent u een meerpitter met minder dan 10 FTE, dan zit u ongeveer halverwege. Als meerpitter met 10 of meer FTE dan geldt de hoogste prijs, voorzover u volgens de MKB toets nog geen middelgrote onderneming bent. Bereken zelf uw prijs op het tabblad “aanmelden”.

Aanvullende diensten
Om de overhead zo laag mogelijk te houden brengen wij diensten voor uw en uw project in rekening. Aldus vallen de kosten daar waar ze nodig zijn om winst te genereren. De diensten noemen wij Coöperatie Producten; ze zijn beschreven in onze Winkel

Wat u nodig heeft hangt uiteraard af van uw eigen mogelijkheden en wensen en – ten laatste maar niet ten minste –  uw waardeprosositie en uw trackrecord.


FAQ

Group of Hands Holding Speech BubblesBekijk de meest gestelde vragen en hun antwoorden. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op.

Achtergrond over de coöperatie

Waar kan ik de statuten vinden?

Die vind je hier: Statuten

Merk daarbij op dat statutaire leden in de statuten “lid” worden genoemd. De geassocieerde leden vallen onder artikel 3, lid 2 (“De coöperatie kan overeenkomsten die zij met haar leden sluit, ook met anderen aangaan….”).

Reageer 0 0

Waar kan ik meer te weten komen over coöperaties?

Begin met dit boekje te lezen.

Neem vervolgens contact op als je nog vragen hebt.

Reageer 0 0

Is er een hoger doel van de coöperatie?

De statuten

De statuten geven aan dat het doel is om de deelnemende ondernemer profijt te laten hebben. Als nevendoel vermelden de statuten dat we ook andere maatschappelijke belangen van de leden kunnen behartigen.

Hoger doel

Is er dan een hoger doel dan beschreven is in de statuten?

Jazeker, naast ons streven om maatschappelijk verantwoord te ondernemen in de breedste zin van het woord hebben we ook de ambitie om ondernemers en hun netwerken te verbinden in een elkaar versterkende propositie onder 1 kwaliteitssysteem en ondersteund door de marketing van alle leden.

We hebben ook de ambitie om betrokken te zijn in netwerken van professionals (onze potentiele klanten en ambassadeurs) en daar waarde aan toe te voegen.  Welke netwerken (in onze taal communities of practice) dat zijn varieert. We hebben in ieder geval de Management of Change community waar we uit voortgekomen zijn, die we hoeden en voeden en waar onze ambassadeurs en klanten uit voortkomen.

 

Reageer 1 0

Lid worden

Wie kan er lid worden?

Elke ondernemer die actief is ons vakgebied (dan wel wil worden) kan het lidmaatschap aanvragen van de Management of Change Coöperatie. We noemen dit Partner Member.

Ook particulieren kunnen lid worden, maar hebben dan geen stemrecht in de Algemene Leden Vergadering en kunnen niet als ondernemer via de Coöperatie een product of dienst aanbieden. Zij kunnen uiteraard wel in de community actief zijn. We noemen dit Associate Member.

Voor  zowel Partner als Associate Members hebben we een aantal P’s in het vizier:

 1. Passion: leden hebben ‘Passie’ voor hun professie.
 2. Performance: leden hebben een uitstekende “Performance” die ons aller naam en faam hoog houden.
 3. Purpose: leden werken samen in de coöperatie aan het doel om maatschappelijk verantwoord te ondernemen.
 4. Profit: leden werken – met een een ondernemersmentaliteit – samen in de coöperatie aan wederzijdse synergie. Dit met behoud van de eigen ondernemingsidentiteit.

Uit de aard van de rol geldt het laatste punt niet voor Associate Members.

Uit voornoemde P’s vloeit ons gedrag voort. Wij spreken elkaar aan op deze principes. Bij vraagstukken die hinderen bespreken wij het samen tot in de Algemene Leden Vergadering als dat nodig is.

 

Reageer 0 0

Als ik lid word, wat moet ik dan tekenen?

Nadat je aanmelding voor het lidmaatschap goedgekeurd is ondertekenen je de raamovereenkomst en stem je in met de voorwaarden en de NRTO gedragscodes die wij hanteren. Op een passend moment in de aanvraag krijg je uiteraard inzage in de raamovereenkomst.

De NRTO gedragscode kan je vinden op:

De voorwaarden voor onze diensten en producten vind je hier.

 

Reageer 0 0

Hoe vind ik de link naar het aanvraagformulier?

Partner Member:

Associate Member:

 • Er is geen aanvraagformulier. Je aankoop volstaat.

Reageer 0 0

Alternatieven

Is er een alternatief voor het lidmaatschap?

In plaats van Partner Member te worden kunnen ondernemers ook Partner worden van de Coöperatie. In dat geval worden producten en diensten in de Coöperatie Winkel opgenomen.

We hebben twee opties:

 1. Coöperatie Verkoop
  Het product wordt in de Winkel van Management of Change opgenomen, verkocht en gefactureerd en door de Partner geleverd. De Partner factureert de Coöperatie, onder inhouding van de overeengekomen provisie. De Partner heeft zich gecommitteerd aan de voorwaarden en ons kwaliteitssysteem.
 2. Partner Verkoop
  Het product wordt in de Winkel van Management of Change opgenomen met een verwijzing (affliliatielink) naar de Partner. De Coöperatie heeft een affiliatie account bij de Partner en ontvangt een overeen te komen aanbrengprovisie.

Deze twee vergeleken:

Aspect Coöperatie Verkoop Partner Verkoop
Winkel Product wordt opgenomen in de Management of Change (MOC) winkel . Product wordt opgenomen  in de Management of Change (MOC) winkel.
Levering Levering door Partner. Levering door Partner.
Facturering en incasso Facturering en incasso van de klant door MoC.
MoC ontvangt en betaald de factuur van de Partner op basis van de overeengekomen condities (zoals de provisie).
Facturering en incasso door Partner.
Voorwaarden Leveringsvoorwaarden van MoC gelden. Dit zijn de incompany en open inschrijvingen voorwaarden voor opleidingen en trainingen dan wel algemene voowaarden. Zie voorwaarden. Leveringsvoorwaarden van Partner gelden.
Kwaliteitssysteem Kwaliteitssysteem van MoC is leidend, waaronder

klachtenprocedure, geschillencommissie en andere aspecten die voortvloeien uit de CRKBO erkenning en het NRTO lidmaatschap.

Kwaliteitssysteem van Partner is leidend.
BTW Beroepsopleidingen kunnen vrij van btw gefactureerd worden. Vraag ons naar de eisen die de Belastingdienst stelt. Niet mogelijk in geval de Partner geen CRKBO Erkend opleidingsinstituut is.
Affiliatieprogramma De Partner kan deel uitmaken van het MoC affiliatieprogramma en aldus de affiliatieprovisie van 15% incasseren De Coöperatie heeft een affiliatie account bij de Partner en ontvangt een overeen te komen aanbrengprovisie.
Lidmaatschap De Partner is geen lid (Partner Member) van de Coöperatie, betaald geen lidmaatschap en heeft geen stemrecht op de Algemene Leden Vergadering

Reageer 0 0

Marketing

Hoe zit dat met de labels?

De coöperatie voert meerdere labels. Momenteel hebben we:

Lid worden doe je bij de Management of Change Coöperatie UA. Je behoeft dus niet extra te betalen als je je dienst of product ook in een ander label wilt uitrollen. Uiteraard zal je daar overeenstemming voor moeten vinden binnen dat label.

Wil je zelf als ondernemer starten en een eigen label – zoals Lerend Nederland – enten op de coöperatie? Neem dan contact op.

Reageer 0 0

Mag ik mijn diensten en producten ook buiten Management of Change aanbieden?

Je behoudt je identiteit als ondernemer. Dat betekent dat je vrij bent om je diensten ook elders aan te bieden.

Uiteraard ben je daarbij gebonden aan afspraken die je met andere deelnemende ondernemers daarover gemaakt hebt (intellectueel eigendom) en mag je het label van de Management of Change Coöperatie niet bij het product of dienst gebruiken; dit om de suggestie te vermijden dat Management of Change de leverende partij is. Uiteraard mag je als Partner of Partner Member op je “partner pagina” wel ons label opnemen.

Reageer 0 0

Wie heeft klantcontact?

De deelnemende ondernemer kan namens de coöperatie client-facing zijn. Je blijft dus aan het stuur zitten van jouw relatie. Uiteraard moet alle communicatie waaruit verplichtingen ontstaan (aanbieding, contract e.d.) via het bestuur van de coöperatie lopen (vier-ogen of meer principe).

Reageer 0 0

Hoe zit dat met het Affiliatie Programma

In het Affiliatie Programma kan elke relatie van ons verdienen aan het aanbrengen van klanten via verwijzingen via websites, social media, email of anderszins. Als iemand na jouw link gevolgd te hebben iets koopt in de winkel, dan verdien je een aanbrengprovisie (affiliatieprovisie) van 15% (tarief juli 2015). Partners en leden van de coöperatie kunnen dit verzilveren. Klanten kunnen hiervoor een kortingscoupon krijgen. Elke partner en ondernemer die zijn of haar netwerk zo’n link stuurt kan daarmee de waarde van zijn relatienetwerk verzilveren!  Lees er alles hier over.

Uiteraard kunnen tussen partners en leden ook onderhands leads aangebracht worden. In de raamovereenkomst met de leden is hiervoor een percentage van 15% opgenomen (tarief juli 2015)

 

Reageer 0 0

Hoe zit met emailcampagnes?
 1. Onder eigen vlag
  Email-campagnes kunnen door de deelnemende ondernemers geheel zelfstandig onder eigen naam met gebruikmaking van hun emailbestand uitgevoerd worden.  De coöperatie kan gevraagd worden om dit namens – en onder het beeldmerk van de ondernemer – uit te voeren met behulp van de CRM applicatie dan wel externe providers. Maak svp en melding aan de coöperatie als je naar ons verwijst.

  Noteer dat de coöperatie kan bemiddelen met andere leden om ook hun netwerk aan te schrijven. Herinner het verdienmodel van het affiliatie programma.

 2. Onder de Management of Change vlag
  Een email-campagne kan uitgevoerd worden onder de vlag van Management of Change met behulp van de mailing lijsten van ondernemers.

In alle gevallen worden de maling list door de coöperatie niet gedeeld met anderen of zonder toestemming van de eigenaar (lid) door de coöperatie benut. Verder blijft de eigenaar van de mailing list zelf verantwoordelijk voor de emailing en de compliance met wet- en regelgeving.

Reageer 0 0

Leeromgeving

Moet ik de leeromgeving van Management of Change gebruiken?

We hebben verschillende mogelijkheden om online leren te ondersteunen. Onze primaire keus is moodle. Daarnaast hebben we alternatieven als je eisen niet aansluiten bij wat moodle kan leveren. Neem daarvoor contact op.

Naast onze Management of Change online leeromgeving kunnen we voor jou als ondernemer een dedicated versie maken. Kijk eens naar wat voorbeelden van sites die wij draaien.

 

Reageer 0 0

Diensten aan leden

Wat kan ik nog voor diensten afnemen van de coöperatie?

De Winkel en de productpagina voor het lidmaatschap vermelden de meest gangbare producten.

Indien de dienst (nog) niet in de winkel staat: neem contact op voor een prijsopgave voor bijvoorbeeld het:

 • huren van Beamer, flipover, microfoon, swivl en andere leermiddelen
 • gebruik van webformulieren
 • gebruik van onze omgeving voor business modellering en waardeproposities (strategyzer): Eigen besloten omgeving. Noot: Gratis voor product-ontwikkeling.
 • gebruik van software voor productie van E-learning materiaal (Camtasia, Ispring)
 • gebruik van platforms voor videodistributie
 • gebruik van virtual classrooms (WizIQ)
 • vergaderruimte
 • werkruimte

Reageer 0 0

Financien

Moet ik als deelnemende ondernemer inclusief BTW factureren?

Als het je eigen project betreft bij Management of Change dan deel je in de winst. Je stuurt jezelf dus geen facturen.

Als je factureert aan een project van een andere deelnemer, informeer dan of je aan alle voorwaarden voldoet zoals de juiste VAR verklaring en een eventuele CRKBO inschrijving. Zie ook de inhuur overeenkomst die we externe docenten afsluiten..

Reageer 0 0

Hoe zit het met de BTW?

De Coöperatie is vrijgesteld van BTW voorzover het beroepsopleidingen betreft (naar het oordeel van de Belastingdienst). Wij kunnen dus beroepsopleidingen zonder BTW factureren; edoch andere diensten niet. Neem contact op met de belastingdienst of de coöperatie als je twijfelt. Als ondernemer factureer je diensten aan de Coöperatie. Als je factureert, dan moet je BTW in rekening brengen tenzij je ingeschreven bent in het docentenregister van het CRKBO (en uiteraard het een beroepsopleiding betreft). Als je niet vanuit je eenmanszaak, maar vanuit een BV factureert dan komt soms de vraag op of je dan een instellingenregistratie in het CRKBO (zoals de Coöperatie) nodig hebt. Het antwoord daarop is dat dit niet nodig is; een docentenregistratie volstaat. De kosten voor opname in het docentenregister staan op de CRKBO site (zie rubriek FAQ). In 2015 kost dat €15,= per jaar. Voor de audit bij opname is dat €90,=.

Reageer 0 0

Wie verstuurt de factuur?

De factuur wordt door de coöperatie opgemaakt. Vanuit het boekhoudsysteem van de coöperatie wordt de factuur namens diegene die de acquisitie gedaan per email verzonden naar de klant. Desgewenst kan de factuur verzonden worden naar het desbetreffende lid, die dan zorg draagt voor verdere verzending per email of fysieke post.

Reageer 0 0

Eigendom

Hoe zit het met het intellectueel eigendom?

Het intellectueel eigendom beschermen wij. Het is not done om materiaal van andere leden te hergebruiken zonder expliciete toestemming.

Enkele maatregelen:

 • In onze leeromgeving kunnen we content op verschillende niveaus beschermen. Het begint met het aangeven in de content zelf en de leeromgeving waar het eigendom berust.
 • De content is buiten de beheerder niet toegankelijk voor andere leden.
 • Je kan desgewenst materiaal op siteniveau afschermen (als dan niet met je eigen repository).
 • Downloaden en printen kan desgewenst disabled worden.

Reageer 0 0


Meer weten

Multiethnic Group People Holding Letter Advice ConceptInformatiebijeenkomsten
Regelmatig houden we informatiebijeenkomsten voor aspirant leden. Kijk in onze winkel in de categorie “Leden” voor de eerstvolgende bijeenkomst.

Ledenraadpleging
Wilt u één of meerdere bestaande leden raadplegen alvorens ? Neem dan contact  op.

Raadpleging Bestuur
Overweegt u een aanmelding en heeft u behoefte aan advies, dan kunt u contact met ons opnemen:

066d8eb

Bert van der Hooft MCM
Phone: +31(0)611119405 or
mail: info@managementofchange.nl

Dan wel gebruik ons contactformulier.


Aanmelden

Aanmelden

Lidmaatschap per 12 maanden (inclusief 21% BTW):

125,00500,00
Wissen

De eerste keer betaalt u het lidmaatschap via deze winkel. Voor de navolgende keren ontvangt u een herhalingsfactuur per email. Opzeggen kan drie maanden voor de verjaardag van uw lidmaatschap (12 maanden na aankoop).

Waarna

Na uw aanmelding en in afwachting van het besluit van de ALV start het bestuur het beschreven inductieprogramma op.

De Algemene Leden Vergadering (ALV) besluit op voordracht van het Bestuur over uw lidmaatschap. Doorgaans gebeurt dit binnen enkele weken. Annuleren kunt u zolang u nog geen gebruik heeft gemaakt van de On Boarding Cursus; dan wordt 50% van uw terugbetaald.

Wilt u dit proces nader bekijken? Klik dan hier.

Upgrade
Wilt u als Associate Member upgraden naar Partner Member, neem dan contact op voor een korting (coupon). Doe dit voorafgaand aan uw aankoop van het Partner Membership; achteraf crediteren kan niet.


Print Friendly, PDF & Email