U bevindt zich op de site voor Leden van de Management of Change Coöperatie

Particulier Lidmaatschap (Associate Member)

Samenvatting

Fotolia_69873989_XS-adjustedWat we zijn
De Management of Change Coöperatie bundelt als opleidingsinstituut de krachten van zelfstandige professionele ondernemers en particuliere professionals voor het opleiden voor resultaatgericht verbeteren, innoveren en veranderen.

Wat we doen
We doen dit met onze opleidingen (cursussen, leer- en ontwikkeltrajecten, trainingen, workshops), begeleiding (coaching en intervisie), versterken (meester/gezel op de werkplek) en bundeling (samen één contractpartij). Onze opleidingen worden via Open Inschrijvingen en Incompany aangeboden.

Onze aanpak kenmerkt zich door inbedden van het leren en ontwikkelen met de werkomgeving van onze deelnemers; de praktijk wordt daarbij versterkt met toegepaste theorie. We doen dit in een omnichannel channel aanpak: fysieke bijeenkomsten worden versterkt door onze virtuele leeromgeving. Aldus wordt het beste leerresultaat verkregen.

Wat het voor jou als particulier kan betekenen
Als je als particulier betrokken wil zijn bij de activiteiten van de Coöperatie of Community.  Wellicht doe je dit in de wens om toe te groeien naar een ondernemer (Partner Member) dan wel om gebruik te maken van de kortingen voor geassocieerde leden met ons affiliatie programma.

Je investering
Het lidmaatschap bedraagt voor particulieren per 12 maanden (inclusief 21% BTW):

41,32

 


Waarom

Multiethnic Group of People Holding Letter New BusinessBusiness Situatie
Management of Change heeft de visie dat de markt voor professionele dienstverlening vraagt om “samen werken” in netwerken van professionals: het collectief geherwaardeerd in een samenleving die op weg was naar verdergaande individualisering. We zien dat een toenemend aantal kleine ondernemers in de markt zorgt en een verschuiving van expertise van organisaties naar (netwerken van) zelfstandige ondernemers.

Opdrachtgevers zoeken daarbij toegang tot deze expertise en hebben meer en meer behoefte aan een enkelvoudige contractspartner. De Management of Change Coöperatie bundelt als partner de kennis, kunde, kracht en kwaliteit van haar deelnemende ondernemers om daarmee een betekenisvolle partij te zijn in de markt om opdrachtgevers toegang te geven tot de benodigde expertise.

Jouw situatie
Als particuier ben je als professional goed in je eigen niche, maar ontbeer je op weg naar het eigen ondernemerschap de bijdrage van een opleidingsinstituut: van hedendaags ominichannel lesgeven, ondersteuning voor marketing, sales en logistiek, de professionele kruisbestuiving tot aan de erkenning als opleidingsinstituut.

Bekijk onze “Waarom we er zijn” Presentatie


Voor Wie

Large Group of Multiethnic People Community Variation ConceptHet geassocieerd lidmaatschap (Associate Member) is voorbehouden aan particulieren die waarde willen creëren met en voor de Coöperatie.

Uitgangspunt is dat Management of Change professionals moeten voldoen aan het B.I.P.S. criterium: “elke professional heeft een goed B.I.P.S. en dat blijkt uit diens handelen”:

 • Bevlogen
  De professional heeft een passie voor diens professie.
 • Inspirerend
  De professional voert diens rol op inspirerende wijze uit.
 • Professioneel
  De professional staat inhoudelijk boven de materie.
 • Samenwerkend
  De professional is in staat om in een volwassen kennisdeelrelatie te acteren.

Dat dit blijkt uit het handelen van de professional zien we in de periodieke evaluaties van elders gegeven diensten (zoals opleidingen en referenties). Heeft de professional naar mening van het Bestuur onvoldoende track record, dan kan deze onder begeleiding in de Management of Change Community dit track record opbouwen. Conform de principes van Community Courses is dit onbezoldigd.

Selectie van interne (leden) en externe (ingehuurde) docenten omvat de toetsing op vakinhoudelijke en didactische kwaliteit. Evaluaties van (andere) opleidingsinstituten en opdrachtgevers ondersteunen dit. In geval er geen bewezen tevredenstellend trackrecord is kan de docent een didactische workshop afnemen en/of kan deze in de community -onder begeleiding van senior docenten – de bekwaamheid ontwikkelen en bewijzen.


Voordelen

Community Casual People Communication Team Friendship ConceptIn de “Samenvatting” is aangeven wat de Coöperatie voor je als particulier kan betekenen. In aanvulling daarop kun je als geassocieerd lid (Associated Member):

 1. onze vergaderingen bijwonen en je stem laten horen (geen stemrecht).
 2. Korting krijgen bij de producten en diensten van andere Coöperatie-leden.
 3. onze diensten en producten publiceren op je website (affiliatie programma) en de affiliatie provisie als korting verzilveren (vanaf datum inschrijving als lid).
 4. je opleiding c.q. training met ons ontwikkelen en daarvoor gebruik maken van onze online leeromgeving.
 5. je opleiding of training (inclusief de online leeromgeving) uittesten in onze community.
 6. voor betalende afnemers gebruik maken van de leeromgeving van de Coöperatie.
 7. gebruik maken van ondersteuning door de Coöperatie waaronder:
  • software voor productie van online leermateriaal en onze platforms voor beveiligde distributie daarvan.
  • het kwaliteitssysteem (van audit tot evaluatie).
  • ondersteunende marketing (mailing leden)
  • facturering en incasso van de Coöperatie.
  • de voorwaarden en bijbehorende geschillenregeling.

In vergelijking met ons Partner Member lidmaatschap zijn de grootste verschillen dat je geen stemrecht hebt (wel je stem laten horen), geen producten aan klanten kan verkopen (wel aan communityleden) en de aanbrengprovisie kan inbrengen als korting op de opleidingen die je zelf als klant koopt. Je wordt niet ingeschreven in het statutair ledenregister.

Noteer dat voor bijeenkomsten een kostendekkende bijdrage gevraagd wordt, dat coöperatie-diensten in tijd beperkt zijn (2 uur per lid per jaar) en dat aanvullende diensten extra belast zijn.


Aanpak

Multiethnic Group of People Holding Letter MarketIngebed leren in een omnichannel leeromgeving
Onze aanpak kenmerkt zich door inbedden van het leren en ontwikkelen met de werkomgeving van onze deelnemers; de praktijk wordt daarbij versterkt met toegepaste theorie. We doen dit in een omnichannel channel aanpak: fysieke bijeenkomsten worden versterkt door onze virtuele leeromgeving. Aldus wordt het beste leerresultaat verkregen.

Autonome Cellen
Elk samenwerkingsverband voor een dienst of product is een autonome cel met professionals die projectmatig acteren. Dat kan bijvoorbeeld een project voor een vijfdaagse maatwerktraining zijn of een opleiding die gedurende 5 jaar gegeven wordt.

Kernwaarden
De coöperatie wil bij eenieder (van geassocieerd lid, ondernemer tot deelnemer) die betrokken is bij de ontwikkeling en uitvoering van onze diensten en producten de volgende TOWERR waarden nastreven

 • Tesamen
 • Open
 • Wederkerig
 • Eerlijk
 • Reflecterend
 • Respecterend

Ons motto is dat we Reflective Practitioners willen zijn: reflecterend op het denken en handelen van onszelf en anderen.

Affiliatie Programma
Een Affiliatie Programma ondersteunt de Marketing en Sales: elk lid dat vanuit diens website doorverwijst ontvangt onder bepaalde condities een affiliatie-provisie (2015: 15%). Ook het aanleveren van incompany leads die leiden tot verkopen ontvangen een vergoeding. Neem contact  op voor de te volgen procedure.

Statutaire Leden van de Coöperatie kunnen gebruik maken van het CRM systeem met daarin voor anderen afgeschermde klantgegevens. Neem contact  op voor nadere info.

Klanten kunnen voor advies, vragen en suggesties (voornamelijk telefonisch en per email) terecht bij de front office van de Coöperatie.

Logistiek
De Coöperatie ondersteunt in de logistiek onder meer door:

 • Het bemiddelen van geschikte leslocaties.
 • De productie van syllabi en ander leermateriaal.
 • De verhuur van beamer, flipover en dergelijke

Kwaliteit
Uiteraard vindt de ontwikkeling, verkoop en levering van van onze diensten plaats binnen de kaders van het kwaliteitssysteem en bewaakt de Coöperatie dit continue om onze hoge kwaliteit en klanttevredenheid te borgen. Zie bijvoorbeeld onze kwaliteitspagina op deze site. Na aanmelding krijg je toegang tot ons kwaliteitssysteem waar je zelf ook de kwaliteit kan helpen ontwikkelen: “Management of Change Quality Assurance” (MOCQA): van testen in onze community, kwaliteitsaudits, evaluaties tot aan voorwaarden, klachtenregeling en geschillencommissie.

Voorwaarden
Onze voorwaarden zijn leidend. Als lid gebruik je in de Coöperatie deze voorwaarden.

Community
De oorsprong van de Coöperatie is de Management of Change Community (2015:1250 leden). De Coöperatie hoedt en voedt deze community door bijeenkomsten zoals het jaarlijkse VeranderWeekend en het uittesten van nieuwe diensten en producten. Alleen de out of pocket kosten (zoals locatiehuur en catering) worden daarbij aan deelnemers in rekening gebracht. Aldus is er een wederkerige relatie die voor Coöperatie en Community waarde toevoegt: uitgeteste diensten/producten en mond op mond reclame van onze community leden.

Algemene Ledenvergadering
De werking van onze Coöperatie omvat onder meer het hoogste orgaan, de Algemene Leden Vergadering. Daarin vindt de finale besturing plaats, waaronder het goedkeuren van het budget, het jaarverslag en de aanname van nieuwe leden. Geassocieerde leden kunnen hum stem laten horen, maar niet laten gelden (geen stemrecht). De dagelijkse leiding is gedelegeerd aan het Bestuur.

Bekijk onze “wat we zijn en doen” presentatie


Inductie

DIverse People Holding Text PlanAls je je aanmeldt kun je overwegen om iets voor de community te doen. Dit kan bijvoorbeeld een bijeenkomst (event) of een community training zijn. Neem hiervoor contact met ons op.

Je kan ook overwegen om een bijdrage te leveren aan een dienst/product van een Partner Member. Neem daarvoor contact met het desbetreffende lid op.

Wil je de aanloop naar Partner Member member inzetten, dan kun je product met ons ontwikkelen. Vraag ernaar.

 


Ervaringen

Ervaringen van andere leden….

Diversity People Student Teamwork Friendship Support Concept

Beoordelingen


Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Particulier Lidmaatschap (Associate Member)” te beoordelen


Investering

Je investering
Het lidmaatschap per 12 maanden (inclusief 21% BTW):

41,32

Upgrade
Wil je later upgraden naar Partner Member, neem dan contact op voor een korting (coupon). Doe dit voorafgaand aan je upgrade; achteraf crediteren kan niet.

Aanvullende diensten
Om de overhead zo laag mogelijk te houden brengen wij diensten voor jou en je project in rekening. Aldus vallen de kosten daar waar ze nodig zijn om winst te genereren.

Enkele voorbeelden (Open Inschrijving prijzen exclusief BTW niveau mei 2015 – zie de Winkel voor actuele diensten en prijzen):

 • Exchange Account €50,= per jaar
  Een Microsoft Exchange Account waarmee je een managementofchange.nl email-adres krijgt en bijbehorende agenda. Nodig als je vanuit Management of Change “client facing” bent (incompany offertes).
 • Visitekaartjes €25,= per 100 stuks
  Management of Change Visitekaartjes. Dubbelzijdig (je eigen kaartje aan de andere kant) kost €35,= euro per 100 stuks
 • On Boarding €0,=
  Als beschreven onder Inductie.
 • Waardepropositie Ontwerp €225,= per deelnemer
  In deze workshop van 3 uur (en online voorbereiding) leer je invulling te geven aan het waardepropositie ontwerp voor je Management of Change dienst.
 • Leeromgeving Basis € 225,= per deelnemer
  Kennismaking met onze leeromgeving en haar key features. De workshop omvat een bijeenkomst van 3 uur en voorbereiding in de online leeromgeving.
 • Leeromgeving Build Workshop €225,= per deelnemer
  Bouw in deze workshops je omnichannel opleiding in onze leeromgeving. De workshop omvat een bijeenkomst van 3 uur en voorbereiding in de online leeromgeving.  De prijs is per persoon. Gemiddeld heb je om te komen tot een goede invulling 2-3 workshops nodig.
 • Omnichannel Didactiek €750,= per deelnemer
  In deze module van drie workshops van ieder 3 uur (en online voorbereiding) word je bijgespijkerd in de didactiek met speciale aandacht voor omnichannel leren.
 • Audit opleiding €75,= per uur.
  Een audit op de opzet en werking van de opleiding. Vereist voorafgaand aan de eerste editie en daarna 1 keer per jaar. Doorgaans volstaat de eerste keer 2 uur. Daarna 1 uur.
 • Configureren Leermodule €250,= per keer.
  Het configureren van een module in onze leeromgeving op basis van een cursusbeschrijving.
 • Gebruik Leeromgeving €10,= per jaar per gebruiker in je cursus.
  Het gebruik van de leeromgeving per deelnemer. De module blijft beschikbaar tot aan het einde van het navolgende opleidingsjaar (sept-juli). Verlenging heeft een gelijke prijs en duur.
 • Moderatie Leeromgeving €50,= per uur.
  Het modereren van de online omgeving door terzake deskundigen. Denk aan een levendig forum, het beantwoorden van studentvragen en het oplossen van met de content gebonden incidenten.
 • Herinstallatie Leermodule €75,= per keer.
  Een verse installatie van een “schone module” of een restore van een backup.
 • Facturering en Incasso €10,= per factuur.
  Per deelnemer die via onze winkel in de open inschrijving een plaats boekt en met iDeal betaalt. Voor betalen per overschrijving wordt 2,5% van het te incasseren bedrag gerekend.
 • Support €75,= per uur.
  Additionele Support

Wat je nodig hebt hangt uiteraard af van je eigen mogelijkheden en wensen en – ten laatste maar niet ten minste –  je waardeprosositie en je trackrecord.


FAQ

Group of Hands Holding Speech BubblesBekijk de meest gestelde vragen en hun antwoorden. Staat je vraag er niet bij? Neem dan contact op.

FAQ Lidmaatschap

Hoe zit dat met de labels?

De coöperatie voert meerdere labels. Momenteel hebben we:

Lid worden doe je bij de Management of Change Coöperatie UA. Je behoeft dus niet extra te betalen als je je dienst of product ook in een ander label wilt uitrollen. Uiteraard zal je daar overeenstemming voor moeten vinden binnen dat label.

Wil je zelf als ondernemer starten en een eigen label – zoals Lerend Nederland – enten op de coöperatie? Neem dan contact op.

Reageer 0 0

Mag ik mijn diensten en producten ook buiten Management of Change aanbieden?

Je behoudt je identiteit als ondernemer. Dat betekent dat je vrij bent om je diensten ook elders aan te bieden.

Uiteraard ben je daarbij gebonden aan afspraken die je met andere deelnemende ondernemers daarover gemaakt hebt (intellectueel eigendom) en mag je het label van de Management of Change Coöperatie niet bij het product of dienst gebruiken; dit om de suggestie te vermijden dat Management of Change de leverende partij is. Uiteraard mag je als Partner of Partner Member op je “partner pagina” wel ons label opnemen.

Reageer 0 0

Wie heeft klantcontact?

De deelnemende ondernemer kan namens de coöperatie client-facing zijn. Je blijft dus aan het stuur zitten van jouw relatie. Uiteraard moet alle communicatie waaruit verplichtingen ontstaan (aanbieding, contract e.d.) via het bestuur van de coöperatie lopen (vier-ogen of meer principe).

Reageer 0 0

Hoe zit dat met het Affiliatie Programma

In het Affiliatie Programma kan elke relatie van ons verdienen aan het aanbrengen van klanten via verwijzingen via websites, social media, email of anderszins. Als iemand na jouw link gevolgd te hebben iets koopt in de winkel, dan verdien je een aanbrengprovisie (affiliatieprovisie) van 15% (tarief juli 2015). Partners en leden van de coöperatie kunnen dit verzilveren. Klanten kunnen hiervoor een kortingscoupon krijgen. Elke partner en ondernemer die zijn of haar netwerk zo’n link stuurt kan daarmee de waarde van zijn relatienetwerk verzilveren!  Lees er alles hier over.

Uiteraard kunnen tussen partners en leden ook onderhands leads aangebracht worden. In de raamovereenkomst met de leden is hiervoor een percentage van 15% opgenomen (tarief juli 2015)

 

Reageer 0 0

Hoe zit met emailcampagnes?
 1. Onder eigen vlag
  Email-campagnes kunnen door de deelnemende ondernemers geheel zelfstandig onder eigen naam met gebruikmaking van hun emailbestand uitgevoerd worden.  De coöperatie kan gevraagd worden om dit namens – en onder het beeldmerk van de ondernemer – uit te voeren met behulp van de CRM applicatie dan wel externe providers. Maak svp en melding aan de coöperatie als je naar ons verwijst.

  Noteer dat de coöperatie kan bemiddelen met andere leden om ook hun netwerk aan te schrijven. Herinner het verdienmodel van het affiliatie programma.

 2. Onder de Management of Change vlag
  Een email-campagne kan uitgevoerd worden onder de vlag van Management of Change met behulp van de mailing lijsten van ondernemers.

In alle gevallen worden de maling list door de coöperatie niet gedeeld met anderen of zonder toestemming van de eigenaar (lid) door de coöperatie benut. Verder blijft de eigenaar van de mailing list zelf verantwoordelijk voor de emailing en de compliance met wet- en regelgeving.

Reageer 0 0

Hoe zit het met het intellectueel eigendom?

Het intellectueel eigendom beschermen wij. Het is not done om materiaal van andere leden te hergebruiken zonder expliciete toestemming.

Enkele maatregelen:

 • In onze leeromgeving kunnen we content op verschillende niveaus beschermen. Het begint met het aangeven in de content zelf en de leeromgeving waar het eigendom berust.
 • De content is buiten de beheerder niet toegankelijk voor andere leden.
 • Je kan desgewenst materiaal op siteniveau afschermen (als dan niet met je eigen repository).
 • Downloaden en printen kan desgewenst disabled worden.

Reageer 0 0

Waar kan ik de statuten vinden?

Die vind je hier: Statuten

Merk daarbij op dat statutaire leden in de statuten “lid” worden genoemd. De geassocieerde leden vallen onder artikel 3, lid 2 (“De coöperatie kan overeenkomsten die zij met haar leden sluit, ook met anderen aangaan….”).

Reageer 0 0

Waar kan ik meer te weten komen over coöperaties?

Begin met dit boekje te lezen.

Neem vervolgens contact op als je nog vragen hebt.

Reageer 0 0

Is er een hoger doel van de coöperatie?

De statuten

De statuten geven aan dat het doel is om de deelnemende ondernemer profijt te laten hebben. Als nevendoel vermelden de statuten dat we ook andere maatschappelijke belangen van de leden kunnen behartigen.

Hoger doel

Is er dan een hoger doel dan beschreven is in de statuten?

Jazeker, naast ons streven om maatschappelijk verantwoord te ondernemen in de breedste zin van het woord hebben we ook de ambitie om ondernemers en hun netwerken te verbinden in een elkaar versterkende propositie onder 1 kwaliteitssysteem en ondersteund door de marketing van alle leden.

We hebben ook de ambitie om betrokken te zijn in netwerken van professionals (onze potentiele klanten en ambassadeurs) en daar waarde aan toe te voegen.  Welke netwerken (in onze taal communities of practice) dat zijn varieert. We hebben in ieder geval de Management of Change community waar we uit voortgekomen zijn, die we hoeden en voeden en waar onze ambassadeurs en klanten uit voortkomen.

 

Reageer 1 0

Moet ik als deelnemende ondernemer inclusief BTW factureren?

Als het je eigen project betreft bij Management of Change dan deel je in de winst. Je stuurt jezelf dus geen facturen.

Als je factureert aan een project van een andere deelnemer, informeer dan of je aan alle voorwaarden voldoet zoals de juiste VAR verklaring en een eventuele CRKBO inschrijving. Zie ook de inhuur overeenkomst die we externe docenten afsluiten..

Reageer 0 0

Hoe zit het met de BTW?

De Coöperatie is vrijgesteld van BTW voorzover het beroepsopleidingen betreft (naar het oordeel van de Belastingdienst). Wij kunnen dus beroepsopleidingen zonder BTW factureren; edoch andere diensten niet. Neem contact op met de belastingdienst of de coöperatie als je twijfelt. Als ondernemer factureer je diensten aan de Coöperatie. Als je factureert, dan moet je BTW in rekening brengen tenzij je ingeschreven bent in het docentenregister van het CRKBO (en uiteraard het een beroepsopleiding betreft). Als je niet vanuit je eenmanszaak, maar vanuit een BV factureert dan komt soms de vraag op of je dan een instellingenregistratie in het CRKBO (zoals de Coöperatie) nodig hebt. Het antwoord daarop is dat dit niet nodig is; een docentenregistratie volstaat. De kosten voor opname in het docentenregister staan op de CRKBO site (zie rubriek FAQ). In 2015 kost dat €15,= per jaar. Voor de audit bij opname is dat €90,=.

Reageer 0 0

Wie verstuurt de factuur?

De factuur wordt door de coöperatie opgemaakt. Vanuit het boekhoudsysteem van de coöperatie wordt de factuur namens diegene die de acquisitie gedaan per email verzonden naar de klant. Desgewenst kan de factuur verzonden worden naar het desbetreffende lid, die dan zorg draagt voor verdere verzending per email of fysieke post.

Reageer 0 0

Wie kan er lid worden?

Elke ondernemer die actief is ons vakgebied (dan wel wil worden) kan het lidmaatschap aanvragen van de Management of Change Coöperatie. We noemen dit Partner Member.

Ook particulieren kunnen lid worden, maar hebben dan geen stemrecht in de Algemene Leden Vergadering en kunnen niet als ondernemer via de Coöperatie een product of dienst aanbieden. Zij kunnen uiteraard wel in de community actief zijn. We noemen dit Associate Member.

Voor  zowel Partner als Associate Members hebben we een aantal P’s in het vizier:

 1. Passion: leden hebben ‘Passie’ voor hun professie.
 2. Performance: leden hebben een uitstekende “Performance” die ons aller naam en faam hoog houden.
 3. Purpose: leden werken samen in de coöperatie aan het doel om maatschappelijk verantwoord te ondernemen.
 4. Profit: leden werken – met een een ondernemersmentaliteit – samen in de coöperatie aan wederzijdse synergie. Dit met behoud van de eigen ondernemingsidentiteit.

Uit de aard van de rol geldt het laatste punt niet voor Associate Members.

Uit voornoemde P’s vloeit ons gedrag voort. Wij spreken elkaar aan op deze principes. Bij vraagstukken die hinderen bespreken wij het samen tot in de Algemene Leden Vergadering als dat nodig is.

 

Reageer 0 0

Als ik lid word, wat moet ik dan tekenen?

Nadat je aanmelding voor het lidmaatschap goedgekeurd is ondertekenen je de raamovereenkomst en stem je in met de voorwaarden en de NRTO gedragscodes die wij hanteren. Op een passend moment in de aanvraag krijg je uiteraard inzage in de raamovereenkomst.

De NRTO gedragscode kan je vinden op:

De voorwaarden voor onze diensten en producten vind je hier.

 

Reageer 0 0

Hoe vind ik de link naar het aanvraagformulier?

Partner Member:

Associate Member:

 • Er is geen aanvraagformulier. Je aankoop volstaat.

Reageer 0 0

Wat kan ik nog voor diensten afnemen van de coöperatie?

De Winkel en de productpagina voor het lidmaatschap vermelden de meest gangbare producten.

Indien de dienst (nog) niet in de winkel staat: neem contact op voor een prijsopgave voor bijvoorbeeld het:

 • huren van Beamer, flipover, microfoon, swivl en andere leermiddelen
 • gebruik van webformulieren
 • gebruik van onze omgeving voor business modellering en waardeproposities (strategyzer): Eigen besloten omgeving. Noot: Gratis voor product-ontwikkeling.
 • gebruik van software voor productie van E-learning materiaal (Camtasia, Ispring)
 • gebruik van platforms voor videodistributie
 • gebruik van virtual classrooms (WizIQ)
 • vergaderruimte
 • werkruimte

Reageer 0 0

Hoe zit het met de kwaliteit?

Kwaliteit is zeggen wat je gaat doen, doen wat je zegt en zeggen wat je gedaan hebt. Dit motto is onder meer leidend voor het kwaliteitssysteem  “Management of Change Quality Assurance” (MOCQA)

Lees meer op:

Reageer 0 0

Is er een alternatief voor het lidmaatschap?

In plaats van Partner Member te worden kunnen ondernemers ook Partner worden van de Coöperatie. In dat geval worden producten en diensten in de Coöperatie Winkel opgenomen.

We hebben twee opties:

 1. Coöperatie Verkoop
  Het product wordt in de Winkel van Management of Change opgenomen, verkocht en gefactureerd en door de Partner geleverd. De Partner factureert de Coöperatie, onder inhouding van de overeengekomen provisie. De Partner heeft zich gecommitteerd aan de voorwaarden en ons kwaliteitssysteem.
 2. Partner Verkoop
  Het product wordt in de Winkel van Management of Change opgenomen met een verwijzing (affliliatielink) naar de Partner. De Coöperatie heeft een affiliatie account bij de Partner en ontvangt een overeen te komen aanbrengprovisie.

Deze twee vergeleken:

Aspect Coöperatie Verkoop Partner Verkoop
Winkel Product wordt opgenomen in de Management of Change (MOC) winkel . Product wordt opgenomen  in de Management of Change (MOC) winkel.
Levering Levering door Partner. Levering door Partner.
Facturering en incasso Facturering en incasso van de klant door MoC.
MoC ontvangt en betaald de factuur van de Partner op basis van de overeengekomen condities (zoals de provisie).
Facturering en incasso door Partner.
Voorwaarden Leveringsvoorwaarden van MoC gelden. Dit zijn de incompany en open inschrijvingen voorwaarden voor opleidingen en trainingen dan wel algemene voowaarden. Zie voorwaarden. Leveringsvoorwaarden van Partner gelden.
Kwaliteitssysteem Kwaliteitssysteem van MoC is leidend, waaronder

klachtenprocedure, geschillencommissie en andere aspecten die voortvloeien uit de CRKBO erkenning en het NRTO lidmaatschap.

Kwaliteitssysteem van Partner is leidend.
BTW Beroepsopleidingen kunnen vrij van btw gefactureerd worden. Vraag ons naar de eisen die de Belastingdienst stelt. Niet mogelijk in geval de Partner geen CRKBO Erkend opleidingsinstituut is.
Affiliatieprogramma De Partner kan deel uitmaken van het MoC affiliatieprogramma en aldus de affiliatieprovisie van 15% incasseren De Coöperatie heeft een affiliatie account bij de Partner en ontvangt een overeen te komen aanbrengprovisie.
Lidmaatschap De Partner is geen lid (Partner Member) van de Coöperatie, betaald geen lidmaatschap en heeft geen stemrecht op de Algemene Leden Vergadering

Reageer 0 0

Moet ik de leeromgeving van Management of Change gebruiken?

We hebben verschillende mogelijkheden om online leren te ondersteunen. Onze primaire keus is moodle. Daarnaast hebben we alternatieven als je eisen niet aansluiten bij wat moodle kan leveren. Neem daarvoor contact op.

Naast onze Management of Change online leeromgeving kunnen we voor jou als ondernemer een dedicated versie maken. Kijk eens naar wat voorbeelden van sites die wij draaien.

 

Reageer 0 0


Meer weten

Multiethnic Group People Holding Letter Advice ConceptInformatiebijeenkomsten
Regelmatig houden we informatiebijeenkomsten voor aspirant leden. Kijk in onze winkel in de categorie “Leden” voor de eerstvolgende bijeenkomst.

Ledenraadpleging
Wil je één of meerdere bestaande leden raadplegen alvorens ? Neem dan contact  op.

Raadpleging Bestuur
Overweeg je een aanmelding en heb je behoefte aan advies, dan kan je contact met ons opnemen:

066d8eb

Bert van der Hooft MCM
Phone: +31(0)611119405 or
mail: info@managementofchange.nl

Dan wel gebruik ons contactformulier.


Aanmelden

Aanmelden

Lidmaatschap per 12 maanden (inclusief 21% BTW):

41,32
Wissen

Waarna..

De Algemene Leden Vergadering (ALV) besluit op voordracht van het Bestuur over je lidmaatschap. Doorgaans gebeurt dit binnen enkele weken. Je krijgt alleen bericht als de ALV reden ziet om het lidmaatschap niet toe te kennen. Dan wordt het betaalde lidmaatschap terugbetaald. Vanwege onze kosten worden annuleringen door de aanvrager niet terugbetaald.

De eerste keer betaal je het lidmaatschap via deze winkel. Voor de navolgende keren ontvang je een factuur per email.


Print Friendly, PDF & Email