Wat is het netwerk van Management of Change?

De kwaliteit en betekenis van relaties bepaalt de waarde van netwerken

Community of Change

De inner circle van professionals die actief  zijn in het verandermanagement en die lid zijn van de community en mogelijk willen toetreden tot de cooperatie. Behalve als klant, afnemer en soms ook leverancier van content van MoC, is deze groep van wezenlijk belang voor maatwerkopdrachten (3).

Open inschrijvers

Individuele cursisten en geinteresseerden die via het aanbod van MoC hun kennis en kunde op het gebied van veranderen willen ontwikkelen of aanvullen. Deze doelgroep is in ontwikkeling; er is (nog) geen actieve marketing. De relatie is wel het ‘uithangbord’ van MoC.

Ondernemingen en overheid

Dit is de belangrijkste groep waar MoC zich op richt. Alle sectoren (22) zijn erin vertegenwoordigd. Contacten en aanvragen komen tot stand via de CoC (1). Binnen dit deel van het netwerk vind je departementen en andere overheidsorganisaties, verzekeraars, banken, automobielimporteurs, woningcorporaties, waterschappen, onderwijsinstellingen, gemeenten, koepelorganisaties enzovoorts.

Consultancy bedrijven

MoC is coach, bron en inspirator van (kleinere) consultancy bedrijven en wil dat in sterkere mate zijn vanuit de gedachte dat zij ook het platform is van de beste professionals in de diverse takken van veranderkunde. Deze bedrijven zouden voor een deel toegevoegde waarde kunnen leveren, binnen de cooperatie als leverancier, of binnen een te ontwikkelen Trainersacademy (vergelijk de Speakersacademy van Albert de Booij).

Hoger en wetenschappelijk onderwijs

De cultuurdragers binnen MoC hebben activiteiten, samenwerkingen, functies en eigen netwerken binnen het  hoger en wetenschappelijk onderwijs. Dit deel van het netwerk draagt bij aan de eigen ontwikkeling van MoC, is afzetkanaal van producten, en houdt vernieuwing en aanvulling van het totale netwerk levend.

Koepelorganisaties

Waar voor vrijwel alle koepelorganisaties in het maatschappelijk krachtenveld onderwijs en innovatie essentiele thema’s van beleid vormen, volgt MoC de ontwikkelingen, en wil ze zichtbaar zijn voor de beleidsmakers en inzetbaar als inspirator en adviseur.

Keur- en brancheorganisaties

Door de kwaliteit van werk en inhoud van aanbod is MoC erkend als opleidingsinstituut, algemeen en specifiek binnen branches. Met de betrokken organisaties en hun netwerk onderhoudt MoC professionele contacten.


Harm RozieHarm Rozie van Communications Concert heeft een aantal van onze (potentiële) leden gesproken en gekeken naar onze coöperatie.
In een aantal blogs verwoordt hij hoe men naar ons kijkt en hoe wij ons zelf zien.

Bert van der Hooft

Geef een reactie