Wat drijft (de mensen achter) Management of Change?

Als je de krachten van veranderen beheerst, gun je dat anderen ook

Er opent zich een heel nieuwe wereld vol mogelijkheden, als je ontdekt wat veranderen is en hoe het werkt. De eerste keer dat de deur ernaartoe op een kier open gaat en in een flits de gevolgen toont als je over de drempel zou stappen, schrikken de meeste mensen van nature terug. Het voelt even alsof je voortaan zult voortbewegen zonder nog de grond te raken. Alles lijkt achter de deur ook groter en sneller te bewegen. De mensen die je er ziet kijken met grote verwachtingen naar de deur, naar jou.

Negen van de tien mensen stappen niet over de drempel. Ze willen zo snel mogelijk terug naar het bekende en besluiten om maar niet te veranderen.

De leermeesters van Management of Change hebben de stap naar verandering wel ooit gezet, en ze zijn vervolgens gegrepen door de kracht van de mechanismen die verandering op gang brengt en die uiteindelijk leidt tot transformaties. Door hun ervaring en zich te verdiepen in de mechanismen, hebben ze heel specifieke kennis over het veranderen zelf ontwikkeld. Deze kennis willen ze delen. Omdat ze hun ontdekkingen willen uitdragen, en omdat meer mensen met dezelfde en nieuwe kennis betekent dat het leer- en verandervermogen overal sneller kan groeien, wat een goede zaak is  voor het oplossen van grote en kleinere vraagstukken.

Veranderen is te leren. Hoe weten we bij Management of Change. Onze docenten en coaches hebben zich verdiept in  de psychische, didactische en materiele aspecten van veranderen. Ze zijn er meesters in, ook in de overdracht door je te laten ontdekken wat de geheimen zijn.

De motivatie komt bij Management of Change van binnenuit. Wie weleens een ‘verplichte’ opleiding heeft gedaan in belang van carriere of baanbehoud, krijgt een heel nieuwe ervaring met leren. Je voelt en ziet dat er ook docenten zijn die je werkelijk coachen omdat ze pas tevreden zijn als jij in de praktijk van je eigen verbeterprocessen je doelen haalt. Die werkelijkheid van echte noodzakelijke transities en transformaties waarin de deelnemers aan de programma’s van Management of Change acteren en willen slagen, is een extra drijfveer. Daardoor zullen de leermeesters nooit alleen maar aanbieden wat ze al hebben ontwikkeld maar altijd alert zijn op welke methoden, trainingen of tools extra kunnen bijdragen.

Coaches en docenten hebben ook hun eigen reflectie- en creatieproces. In het hart van de kennis over verandering, leren ze zelf iedere dag het meest. Dat buiten ze bewust uit. Ze breiden hun eigen methoden steeds uit en vervolmaken deze. Dat doen ze bij voorkeur in interactie en ‘on the job’. Ook klanten zijn dus onderdeel van ons eigen voortdurende vernieuwingsproces.
Er zijn er bij die theorieen ontwerpen over veranderen, innoveren, reflecteren, creeeren en andere gerelateerde onderwerpen. Sommigen doen onderzoek, of ontwerpen concrete hulpmiddelen en apps. Door samen te werken en te leren in de praktijk van Management of Change hebben ze hun eigen leersfeer die  steeds nieuwe mogelijkheden en toepassingen oplevert voor de wereld in verandering waarop Management of Change zich richt.


Harm RozieHarm Rozie van Communications Concert heeft een aantal van onze (potentiële) leden gesproken en gekeken naar onze coöperatie.
In een aantal blogs verwoordt hij hoe men naar ons kijkt en hoe wij ons zelf zien.

Bert van der Hooft

Geef een reactie