Wat doet niemand Management of Change na?

De mentale toestand scheppen voor verandering op maat

Management of Change creëert met zijn aanpakken een situatie en omgeving (leersferen) die op het randje van onaangenaam kunnen zijn, maar nog steeds aantrekkelijk en zeker uitdagend. Je voelt de noodzaak te veranderen, en tegelijk de intrinsieke motivatie om te willen ontdekken hoe en waarheen.

Veel oud-studenten (MBA) komen terug naar Management of Change vanwege deze sferen waarin theorie en toepassing samenvallen en die deelnemers dwingen om te ‘stretchen’. Je moet zelf ook veranderen om de materie te begrijpen en te kunnen integreren in nieuw denken en handelen. Liefst vanuit de context van je eigen organisatie en business. Dan worden de lessen in veranderen maatwerk. Bij Management of Change zien deelnemers de patronen waar ze uit kunnen stappen, en ontdekken ze hoe je  nieuwe mogelijkheden kunt scheppen.

Aan deze kwaliteit van het aanbod ontleent Management of Change zijn reputatie. De kunst van ingebed leren veranderen. Zo wordt de brug tussen theorie en praktijk geslagen en ontstaat in de sessies de groepsdynamiek die deelnemers in staat stelt om binnen elk veranderproces telkens opnieuw de koers te kunnen bepalen. Veranderprojecten verlopen immers zelden volgens vooraf opgesteld plan.

In de sferen die Management of Change creëert door zijn aanpak worden deelnemers deelgenoot van de mentale toestand die nodig is om een beweging van verandering op gang te brengen. ‘De beamer kan wel uit’ is een signaal dat het stadium aanbreekt dat voelbaar wordt waar het bij veranderen echt om gaat. Dat met elkaar delen is de leerbeleving van MoC, en het direct kunnen verwoorden, verbeelden en toepassen in werk is de toegevoegde waarde: verandering mogelijk maken, altijd en overal waar de omstandigheden er om vragen.


Harm RozieHarm Rozie van Communications Concert heeft een aantal van onze (potentiële) leden gesproken en gekeken naar onze coöperatie.
In een aantal blogs verwoordt hij hoe men naar ons kijkt en hoe wij ons zelf zien.

Bert van der Hooft

Geef een reactie