Waar houdt Management of Change zich mee bezig?

De beste man, methode, kennis voor versterken aanpassingsvermogen

Om de complexiteit van nieuwe uitdagingen aan te kunnen, verandert de structuur en dynamiek van bedrijfsleven en overheid voortdurend. Disruptie is geen tijdelijke zaak, maar een blijvende. Van ooit stabiele instituties gaan we in een transformatieproces naar een netwerk van expertise en services waarbinnen in telkens nieuwe verbindingen wordt samengewerkt aan diensten en producten. De klant (consument, bedrijf of overheid) bepaalt steeds directer en concreter de inhoud van het aanbod.

Management of Change ziet in deze context de kunst en kunde van veranderen als belangrijkste succesfactor voor bedrijven, organisaties en professionals die als zzp-er werken. Het aanpassingsvermogen bepaalt wie overleven zei Darwin al.

Management of Change levert de best mogelijke bijdrage aan het leer- en verandervermogen van haar klanten. Dat begint met zorgvuldige selectie en  begeleiding van docenten en coaches en hun methodes.

Om het meest hoogwaardige aanbod in de markt bijeen te kunnen brengen en aan te bieden, heeft MoC gekozen voor een cooperatie als ondernemingsvorm.  Samenwerken in zelfstandigheid onder een parasol, waarbij de leermeesters zoals de ondernemers in de cooperatie genoemd worden, zich maximaal kunnen wijden aan de inhoud van hun werk.

De professionals van Management of Change leveren een opleiding en begeleiding, en waar nodig advies. Uitgangspunt is dat klanten vooral zelf de wezenlijke dingen doen en zich versterken door te leren, kennis te ontwikkelen en toe te passen.

Punt voor punt is dit wat Management of Change concreet biedt:

  • Wij leveren een samenhangend leer- en ontwikkeltraject dat afgestemd is op de verander- dan wel opleidingsdiagnose. Wij kunnen die diagnose helpen stellen.
  • Wij leveren een online leeromgeving die het leren ondersteunt.
  • Wij dragen zorg dat het leren ingebed wordt in de organisatie: het geleerde wordt in de eigen praktijk toegepast.
  • Wij leveren de beste professionals om dit te ondersteunen: docent/trainer/facilitator/moderator/coach.
  • Wij leveren dit onder één kwaliteitssysteem om ongewenste kwaliteitsverschillen van individuele professionals in leer- en ontwikkeltrajecten te voorkomen (van goed naar beter).
  • Wij ontwikkelen en testen onze opleiding uit in onze community; onze klanten krijgen uitontwikkeld leermateriaal.
  • Wij geven les in het hoger onderwijs en volgen de theorieontwikkeling.
  • Wij zijn een erkende opleidingsinstelling (CRKBO) waardoor we beroepsopleidingen vrij van BTW kunnen leveren.

Management of Change maakt gebruikt van ouderwetse oermenselijke behoeften zoals fysiek ontmoeten en communiceren, en van de digitale real-time informatievoorziening en -uitwisseling van deze  tijd.


Harm RozieHarm Rozie van Communications Concert heeft een aantal van onze (potentiële) leden gesproken en gekeken naar onze coöperatie.
In een aantal blogs verwoordt hij hoe men naar ons kijkt en hoe wij ons zelf zien.

Bert van der Hooft

Geef een reactie