Waar gaat de wereld van Management of Change heen?

Aanpassingsvermogen in netwerken bepaalt de kwaliteit van je toekomst

Netwerken maken steeds meer het verschil. Of ze nu spontaan ontstaan, via disruptie van instituties en grote ondernemingen of via interne veranderprocessen: fijnmazige netwerkstructuren met relaties op basis van toegevoegde waarde en empathie (uit ervaringen waaronder echte ontmoetingen tussen mensen) bepalen de toekomstige werksferen.

Veranderingen zijn steeds meer technologie gedreven. Fantastische uitvindingen maken real-time communicatie en samenwerken mogelijk, over grote afstanden, en in gescheiden werkomgevingen. De ontwikkeling van de technologie gaat zo snel dat we er eerst aan moeten wennen en vervolgens pas ontdekken hoe we van nieuwe mogelijkheden nut en plezier kunnen hebben. De ‘social wave’ volgt de ‘semantic wave’. De oude wereld is behoorlijk ‘verstoord’ in zijn orde en dynamiek. Met een nieuwe vinding, een app, robot of nano-ding, worden complete organisatieonderdelen overbodig, of verdwijnen functies en rollen in productieketens.

Vroeger gebeurde dat ook, we kennen niet voor niets ‘oude ambachten’, maar toen had je generaties de tijd om de veranderingen in te passen in het dagelijks bestaan. Achterblijvers werden nog lang gerespecteerd, om hun tradities en authentieke levenshouding. Nu doet iedereen mee en zijn er meerdere technologische evoluties binnen een generatie; ít’s a digital world. In Afrika is  het  mobieltje ook overal in gebruik, vaak als smartphone met zonnecellen voor de  elektrische voeding.

Technologie en onze kennis ervan bepalen op dit moment het  toekomstbeeld. Dat is overwegend positief. Ondanks het dagelijkse feuilleton van crises in de media. We zijn ons bewust van grote vraagstukken, vooral omdat juist de  technologie ons bewustzijn versterkt en voedt met informatie over onder meer klimaatverandering, voedselproductie en –verdeling, gezondheidsproblematiek, monetaire systemen en veiligheid. En door die kennis van deze zaken zien we verbanden, en kunnen we oplossingen ontwerpen en ons gedrag aanpassen om door te veranderen risico’s af te wenden of te verkleinen.

Ons aanpassingsvermogen maakt dat we kunnen overleven en ook succesvol zijn. De kunst en kunde van het veranderen is nodig om tijdig in te kunnen spelen op nieuwe situaties, om daar zoveel mogelijk duurzaam rendement uit te halen, en risico’s te beperken en af te wenden. Veranderen blijkt de uitdaging om aan te werken in deze tijd, voor jezelf en de mensen met wie je leeft en werkt. Samen doelgericht veranderen levert transformaties op die voor langere tijd stabiele situaties opleveren. Een cultuur waarin veranderen vanzelfsprekend en integraal wordt toegepast, maakt de samenleving als geheel uiteindelijk robuuster.

Veranderen is een bewust proces aan het worden binnen bedrijven, en ook de overheid zal veel meer (moeten) gaan doen aan de ontwikkeling van het eigen adaptief vermogen. Een specifiek kenmerk, ontwikkeld onder invloed van globalisering, voor de Nederlandse markt in internationaal perspectief zijn bedrijven die opereren in niches met ‘low volume, high added value’.

In ons land zijn ook voorbeelden van grote bedrijven met een hoog transformatievermogen. Op het gebied van producten en diensten zijn Nederlandse bedrijven in staat geweest zich relatief snel aan te passen aan mondiale ontwikkelingen. De transformaties van bedrijven als DSM en Philips zijn ook in internationaal perspectief, indrukwekkend. Tien jaar geleden haalde Philips bijvoorbeeld ruim 65 % van de omzet uit consumentenelektronica en elektronische componenten, dat wordt nul. Dat DSM ooit kolen uit de grond haalde is vrijwel vergeten; de chemiereus transformeerde vervolgens verder en haalt een steeds groter deel van de inkomsten uit duurzame en farmaceutische  activiteiten.

Het  is kennis uit dit soort praktijken, en uit diverse wetenschapsgebieden,  waardoor  we steeds beter begrijpen hoe we kunnen veranderen, als individu, team, organisatie, keten, regio enzovoorts. Aan de ontwikkeling, de overdracht en de toepassing van deze kennis voor nieuwe transities en transformaties ontleent Management of Change zijn bestaan.


Harm RozieHarm Rozie van Communications Concert heeft een aantal van onze (potentiële) leden gesproken en gekeken naar onze coöperatie.
In een aantal blogs verwoordt hij hoe men naar ons kijkt en hoe wij ons zelf zien.

Bert van der Hooft

Geef een reactie