Management of Change Quality Assurance (MOCQA)

1. Introductie

Het kwaliteitssysteem MOCQA (Management of Change Quality Assurance) kwaliteitssysteem draagt zorg voor de ontwikkeling en bewaking van de kwaliteit van producten en diensten van de Management of Change Coöperatie UA, hierna te noemen “Coöperatie”. Het heeft tot doel te verzekeren dat producten in overeenstemming zijn met de gespecificeerde eisen en wensen van de klant en dat zij tot stand komen in processen die beheerst en beheerd worden.

Let op: pagina’s in deze sectie zijn voorbehouden aan leden (members). Login om deze te kunnen zien.

2. Opbouw

Het MOCQA kwaliteitssysteem geeft inzicht in de opzet en werking van de integrale kwaliteitszorg en beschrijft:

 1. Onze Principes
  De principes beschrijven welke uitgangspunten Management of Change hanteert.
 2. Onze Standaarden
  De standaarden zorgen voor uniformiteit in de wijze waarop onze klant wordt behandeld
 3. Onze Interne Organisatie.
  Dit omvat de structuur (organogram, functies, taken en bevoegdheden en verantwoordelijkheden (TBV’s). Verder bevat dit de overleg- en rapportagestructuur.
 4. Onze Personele Organisatie.
  Hier wordt aangegeven hoe de kwaliteitszorg met betrekking tot de personele bezetting ingericht is.
 5. Onze Procesorganisatie
  De beschrijving van onze processen en procedures
 6. Onze Informatiesystemen
  De beschrijving van onze informatiesystemen.
 7. Onze Indicatoren
  De ‘Indicatoren’ geven aan hoeveel kwaliteitsverbetering er in onze organisatie is.
 8. De Stand van Zaken
  Hier houden we bij hoe het er voor staat in onze organisatie
 9. Onze Verbeterpunten
  En de punten waarvan klanten, leden en medewerkers denken dat die nog beter kunnen worden.
 10. Onze Kennis
  Ten laatste, maar niet ten minste: de plek waar we onze kennis delen over de aspecten van onze bedrijfsvoering

3. Werkingsgebied

Tot het werkingsgebied van MOCQA behoren alle producten die door leden van de Coöperatie onder het Management of Change label verkocht worden.

 

Print Friendly, PDF & Email