(LET’S) MASTER CHANGE

Management of Change geeft je de zekerheid dat je veranderen kunt leren en toepassen als groei-, innovatie en transformatiekracht binnen bedrijven en instellingen. Management of Change biedt daarvoor opleidingen en begeleiding op maat aan organisaties, en voor het aanscherpen van specifieke eisen en wensen van individuele professionals.

Management of Change programma’s zijn één-op-één gekoppeld aan werkelijke veranderplannen en processen bij klanten. Docenten en coaches committeren zich zo aan de resultaten die deelnemers aan de programma’s van Management of Change behalen.

Veranderen is samenwerken en samen leren. Zonder te leren kun je niet veranderen. En als je hebt ontdekt met Management of Change hoe veranderen in zijn werk gaat, ben je de kunst van veranderen werkelijk meester.


Harm RozieHarm Rozie van Communications Concert heeft een aantal van onze (potentiële) leden gesproken en gekeken naar onze coöperatie.
In een aantal blogs verwoordt hij hoe men naar ons kijkt en hoe wij ons zelf zien.

Bert van der Hooft

Geef een reactie