Hoe gedraagt Management of Change zich?

Er wordt best veel gelachen maar daar gaat wel wat aan vooraf

De ontmoeting met en tussen mensen is de basis voor kennis delen en ontwikkelen. Dat is zeker zo als het onderwerp veranderen is. Veranderen is een proces dat ieders binnenste raakt, het is fysiek en emotioneel voelbaar. Spannend voor  wie er aan begint. Management of Change gedraagt zich daarom als uitnodigende en rustgevende gastheer voor ontmoetingen in allerlei vormen die bijdragen aan kennis en kunde en de kunst van veranderen.

Kwetsbaarheid, en tegelijk durf om uit oud denken en ingesleten patronen te stappen, zijn in workshops en ontwikkelsessies voelbaar en zichtbaar aanwezig. Spiegelneuronen worden wakker geschud als ze registreren wat er gebeurt als inzicht plotseling groeit, of deelnemers zich bewust worden van aspecten van hun reflectie- en creatievermogen. Management of Change biedt de veiligheid en ontlading waar zulke processen om vragen.

Management of Change is ook no-nonsense. Veranderen is uit te leggen. Voor de theorie en werkstukken is er een omvangrijke virtuele leeromgeving. Webbased, 7 x 24 bereikbaar. Met een bibliotheek vol rijke leerstof die via je eigen individueel of in teamverband te volgen leerweg wordt ontsloten. Kennis wordt zo gedoseerd aangereikt. Voor wie meer wil weten of dieper op bepaalde stof wil ingaan, zijn er digitale wegwijzers. En docenten of coaches bellen, of je studiegenoten, kan altijd.

De virtuel leeromgeving is ook de plek waar deelnemers zich voorbereiden op bijeenkomsten en samenwerken. Studiemateriaal, opdrachten, werkstukken van deelnemers, het wordt allemaal digitaal gedeeld en opgeslagen. Zo verrijken opvolgende groepen van deelnemers door de tijd de inhoud van verschillende opleidingen.

Als maatwerk wordt geleverd (incompany) bestaat de mogelijkheid de leeromgeving (Moodle) over te zetten of geheel uit te voeren in de eigen ict-omgeving van een bedrijf of instelling.

Behulpzaam, met instructies en handreikingen voorziet Management of Change haar klanten en deelnemers van alles om te ontdekken hoe veranderen in zijn werk gaat. Stap voor stap reikt Management of Change de structuur aan om van de intentie om te veranderen naar nieuw gedrag te komen.

Als het om meedoen en leren gaat is Management of Change overigens veeleisend. Scherp en confronterend bij tijd en wijle. Wakker schudden en bewust maken betekent dat er niet enkel zoete broodjes worden gebakken. Bij Management of Change doen ze er namelijk alles aan om deelnemers te helpen succesvolle veranderaars en kantelaars te worden.

En al lijkt het soms een achtbaan, je zal er niet uitvallen.


Harm RozieHarm Rozie van Communications Concert heeft een aantal van onze (potentiële) leden gesproken en gekeken naar onze coöperatie.
In een aantal blogs verwoordt hij hoe men naar ons kijkt en hoe wij ons zelf zien.

Bert van der Hooft

Geef een reactie