(LET’S) MASTER CHANGE

Management of Change geeft je de zekerheid dat je veranderen kunt leren en toepassen als groei-, innovatie en transformatiekracht binnen bedrijven en instellingen. Management of Change biedt daarvoor opleidingen en begeleiding op maat aan organisaties, en voor het aanscherpen van specifieke eisen en wensen van individuele professionals.

Management of Change programma’s zijn één-op-één gekoppeld aan werkelijke veranderplannen en processen bij klanten. Docenten en coaches committeren zich zo aan de resultaten die deelnemers aan de programma’s van Management of Change behalen.

Veranderen is samenwerken en samen leren. Zonder te leren kun je niet veranderen. En als je hebt ontdekt met Management of Change hoe veranderen in zijn werk gaat, ben je de kunst van veranderen werkelijk meester.


Harm RozieHarm Rozie van Communications Concert heeft een aantal van onze (potentiële) leden gesproken en gekeken naar onze coöperatie.
In een aantal blogs verwoordt hij hoe men naar ons kijkt en hoe wij ons zelf zien.

Print Friendly, PDF & Email

Wat drijft (de mensen achter) Management of Change?

Als je de krachten van veranderen beheerst, gun je dat anderen ook

Er opent zich een heel nieuwe wereld vol mogelijkheden, als je ontdekt wat veranderen is en hoe het werkt. De eerste keer dat de deur ernaartoe op een kier open gaat en in een flits de gevolgen toont als je over de drempel zou stappen, schrikken de meeste mensen van nature terug. Het voelt even alsof je voortaan zult voortbewegen zonder nog de grond te raken. Alles lijkt achter de deur ook groter en sneller te bewegen. De mensen die je er ziet kijken met grote verwachtingen naar de deur, naar jou.

Negen van de tien mensen stappen niet over de drempel. Ze willen zo snel mogelijk terug naar het bekende en besluiten om maar niet te veranderen.

De leermeesters van Management of Change hebben de stap naar verandering wel ooit gezet, en ze zijn vervolgens gegrepen door de kracht van de mechanismen die verandering op gang brengt en die uiteindelijk leidt tot transformaties. Door hun ervaring en zich te verdiepen in de mechanismen, hebben ze heel specifieke kennis over het veranderen zelf ontwikkeld. Deze kennis willen ze delen. Omdat ze hun ontdekkingen willen uitdragen, en omdat meer mensen met dezelfde en nieuwe kennis betekent dat het leer- en verandervermogen overal sneller kan groeien, wat een goede zaak is  voor het oplossen van grote en kleinere vraagstukken.

Veranderen is te leren. Hoe weten we bij Management of Change. Onze docenten en coaches hebben zich verdiept in  de psychische, didactische en materiele aspecten van veranderen. Ze zijn er meesters in, ook in de overdracht door je te laten ontdekken wat de geheimen zijn.

De motivatie komt bij Management of Change van binnenuit. Wie weleens een ‘verplichte’ opleiding heeft gedaan in belang van carriere of baanbehoud, krijgt een heel nieuwe ervaring met leren. Je voelt en ziet dat er ook docenten zijn die je werkelijk coachen omdat ze pas tevreden zijn als jij in de praktijk van je eigen verbeterprocessen je doelen haalt. Die werkelijkheid van echte noodzakelijke transities en transformaties waarin de deelnemers aan de programma’s van Management of Change acteren en willen slagen, is een extra drijfveer. Daardoor zullen de leermeesters nooit alleen maar aanbieden wat ze al hebben ontwikkeld maar altijd alert zijn op welke methoden, trainingen of tools extra kunnen bijdragen.

Coaches en docenten hebben ook hun eigen reflectie- en creatieproces. In het hart van de kennis over verandering, leren ze zelf iedere dag het meest. Dat buiten ze bewust uit. Ze breiden hun eigen methoden steeds uit en vervolmaken deze. Dat doen ze bij voorkeur in interactie en ‘on the job’. Ook klanten zijn dus onderdeel van ons eigen voortdurende vernieuwingsproces.
Er zijn er bij die theorieen ontwerpen over veranderen, innoveren, reflecteren, creeeren en andere gerelateerde onderwerpen. Sommigen doen onderzoek, of ontwerpen concrete hulpmiddelen en apps. Door samen te werken en te leren in de praktijk van Management of Change hebben ze hun eigen leersfeer die  steeds nieuwe mogelijkheden en toepassingen oplevert voor de wereld in verandering waarop Management of Change zich richt.


Harm RozieHarm Rozie van Communications Concert heeft een aantal van onze (potentiële) leden gesproken en gekeken naar onze coöperatie.
In een aantal blogs verwoordt hij hoe men naar ons kijkt en hoe wij ons zelf zien.

Print Friendly, PDF & Email

Hoe gedraagt Management of Change zich?

Er wordt best veel gelachen maar daar gaat wel wat aan vooraf

De ontmoeting met en tussen mensen is de basis voor kennis delen en ontwikkelen. Dat is zeker zo als het onderwerp veranderen is. Veranderen is een proces dat ieders binnenste raakt, het is fysiek en emotioneel voelbaar. Spannend voor  wie er aan begint. Management of Change gedraagt zich daarom als uitnodigende en rustgevende gastheer voor ontmoetingen in allerlei vormen die bijdragen aan kennis en kunde en de kunst van veranderen.

Kwetsbaarheid, en tegelijk durf om uit oud denken en ingesleten patronen te stappen, zijn in workshops en ontwikkelsessies voelbaar en zichtbaar aanwezig. Spiegelneuronen worden wakker geschud als ze registreren wat er gebeurt als inzicht plotseling groeit, of deelnemers zich bewust worden van aspecten van hun reflectie- en creatievermogen. Management of Change biedt de veiligheid en ontlading waar zulke processen om vragen.

Management of Change is ook no-nonsense. Veranderen is uit te leggen. Voor de theorie en werkstukken is er een omvangrijke virtuele leeromgeving. Webbased, 7 x 24 bereikbaar. Met een bibliotheek vol rijke leerstof die via je eigen individueel of in teamverband te volgen leerweg wordt ontsloten. Kennis wordt zo gedoseerd aangereikt. Voor wie meer wil weten of dieper op bepaalde stof wil ingaan, zijn er digitale wegwijzers. En docenten of coaches bellen, of je studiegenoten, kan altijd.

De virtuel leeromgeving is ook de plek waar deelnemers zich voorbereiden op bijeenkomsten en samenwerken. Studiemateriaal, opdrachten, werkstukken van deelnemers, het wordt allemaal digitaal gedeeld en opgeslagen. Zo verrijken opvolgende groepen van deelnemers door de tijd de inhoud van verschillende opleidingen.

Als maatwerk wordt geleverd (incompany) bestaat de mogelijkheid de leeromgeving (Moodle) over te zetten of geheel uit te voeren in de eigen ict-omgeving van een bedrijf of instelling.

Behulpzaam, met instructies en handreikingen voorziet Management of Change haar klanten en deelnemers van alles om te ontdekken hoe veranderen in zijn werk gaat. Stap voor stap reikt Management of Change de structuur aan om van de intentie om te veranderen naar nieuw gedrag te komen.

Als het om meedoen en leren gaat is Management of Change overigens veeleisend. Scherp en confronterend bij tijd en wijle. Wakker schudden en bewust maken betekent dat er niet enkel zoete broodjes worden gebakken. Bij Management of Change doen ze er namelijk alles aan om deelnemers te helpen succesvolle veranderaars en kantelaars te worden.

En al lijkt het soms een achtbaan, je zal er niet uitvallen.


Harm RozieHarm Rozie van Communications Concert heeft een aantal van onze (potentiële) leden gesproken en gekeken naar onze coöperatie.
In een aantal blogs verwoordt hij hoe men naar ons kijkt en hoe wij ons zelf zien.

Print Friendly, PDF & Email

Wat is het karakter van Management of Change?

Getting things done!

De leersferen van Management of Change brengen ambitieuze mensen samen.Dat bepaalt het karakter van de community, de cooperatie en de activiteiten.

Management of Change is kritisch, onderzoekend en kieskeurig bij het samenstellen van het aanbod aan klanten. De lat ligt hoog als het om de inhoud gaat, maar ook wat didactiek en presentatie betreft. Het schiet echter nooit door. Voor valkuilen als perfectionisme en prima-donnagedrag behoeden we elkaar. Zelfbewust en met humor.

Veranderen doet altijd een beetje pijn. Management of Change heeft  het volhardende karakter om te kunnen ‘afzien’ als een wielrenner. Dat brengt succes, en dat kun je dan vieren.

Focus en dingen afmaken zijn belangrijke waarden. Net als open communiceren, eerlijkheid en gelijkwaardigheid. Management of Change ziet de hele mens, niet enkel haar of zijn intellectuele prestaties of mogelijkheden. Want wat zegt hoge intelligentie als je tegelijkertijd vreselijk eigenwijs bent, en niet in  staat om jezelf te veranderen?

Onafhankelijkheid is een andere grote waarde. Die kan Management of Change behouden door ruimte te geven aan veel denkrichtingen en methodes (meer dan 40 op het moment). Er zijn veel in de praktijk bewezen benaderingen die bijdragen aan veranderprocessen. Van wat in welke situatie de meest geschikte aanpak is hebben we bij Management of Change veel kennis en ervaring. Doelgerichtheid is daarbij uitgangspunt.

Als kostenbewustzijn een karaktereigenschap is, heeft Management of Change die ook. Werken aan je  verandervermogen mag geen vermogen kosten. De overhead houdt Management of Change bewust laag, en de diensten en producten zijn in verhouding tot de kwaliteit zeer betaalbaar, en daardoor zelfs voordelig in relatie tot de doelen die  ermee  worden gediend en bereikt.


Harm RozieHarm Rozie van Communications Concert heeft een aantal van onze (potentiële) leden gesproken en gekeken naar onze coöperatie.
In een aantal blogs verwoordt hij hoe men naar ons kijkt en hoe wij ons zelf zien.

Print Friendly, PDF & Email

Wat is het netwerk van Management of Change?

De kwaliteit en betekenis van relaties bepaalt de waarde van netwerken

Community of Change

De inner circle van professionals die actief  zijn in het verandermanagement en die lid zijn van de community en mogelijk willen toetreden tot de cooperatie. Behalve als klant, afnemer en soms ook leverancier van content van MoC, is deze groep van wezenlijk belang voor maatwerkopdrachten (3).

Open inschrijvers

Individuele cursisten en geinteresseerden die via het aanbod van MoC hun kennis en kunde op het gebied van veranderen willen ontwikkelen of aanvullen. Deze doelgroep is in ontwikkeling; er is (nog) geen actieve marketing. De relatie is wel het ‘uithangbord’ van MoC.

Ondernemingen en overheid

Dit is de belangrijkste groep waar MoC zich op richt. Alle sectoren (22) zijn erin vertegenwoordigd. Contacten en aanvragen komen tot stand via de CoC (1). Binnen dit deel van het netwerk vind je departementen en andere overheidsorganisaties, verzekeraars, banken, automobielimporteurs, woningcorporaties, waterschappen, onderwijsinstellingen, gemeenten, koepelorganisaties enzovoorts.

Consultancy bedrijven

MoC is coach, bron en inspirator van (kleinere) consultancy bedrijven en wil dat in sterkere mate zijn vanuit de gedachte dat zij ook het platform is van de beste professionals in de diverse takken van veranderkunde. Deze bedrijven zouden voor een deel toegevoegde waarde kunnen leveren, binnen de cooperatie als leverancier, of binnen een te ontwikkelen Trainersacademy (vergelijk de Speakersacademy van Albert de Booij).

Hoger en wetenschappelijk onderwijs

De cultuurdragers binnen MoC hebben activiteiten, samenwerkingen, functies en eigen netwerken binnen het  hoger en wetenschappelijk onderwijs. Dit deel van het netwerk draagt bij aan de eigen ontwikkeling van MoC, is afzetkanaal van producten, en houdt vernieuwing en aanvulling van het totale netwerk levend.

Koepelorganisaties

Waar voor vrijwel alle koepelorganisaties in het maatschappelijk krachtenveld onderwijs en innovatie essentiele thema’s van beleid vormen, volgt MoC de ontwikkelingen, en wil ze zichtbaar zijn voor de beleidsmakers en inzetbaar als inspirator en adviseur.

Keur- en brancheorganisaties

Door de kwaliteit van werk en inhoud van aanbod is MoC erkend als opleidingsinstituut, algemeen en specifiek binnen branches. Met de betrokken organisaties en hun netwerk onderhoudt MoC professionele contacten.


Harm RozieHarm Rozie van Communications Concert heeft een aantal van onze (potentiële) leden gesproken en gekeken naar onze coöperatie.
In een aantal blogs verwoordt hij hoe men naar ons kijkt en hoe wij ons zelf zien.

Print Friendly, PDF & Email

Wat doet niemand Management of Change na?

De mentale toestand scheppen voor verandering op maat

Management of Change creëert met zijn aanpakken een situatie en omgeving (leersferen) die op het randje van onaangenaam kunnen zijn, maar nog steeds aantrekkelijk en zeker uitdagend. Je voelt de noodzaak te veranderen, en tegelijk de intrinsieke motivatie om te willen ontdekken hoe en waarheen.

Veel oud-studenten (MBA) komen terug naar Management of Change vanwege deze sferen waarin theorie en toepassing samenvallen en die deelnemers dwingen om te ‘stretchen’. Je moet zelf ook veranderen om de materie te begrijpen en te kunnen integreren in nieuw denken en handelen. Liefst vanuit de context van je eigen organisatie en business. Dan worden de lessen in veranderen maatwerk. Bij Management of Change zien deelnemers de patronen waar ze uit kunnen stappen, en ontdekken ze hoe je  nieuwe mogelijkheden kunt scheppen.

Aan deze kwaliteit van het aanbod ontleent Management of Change zijn reputatie. De kunst van ingebed leren veranderen. Zo wordt de brug tussen theorie en praktijk geslagen en ontstaat in de sessies de groepsdynamiek die deelnemers in staat stelt om binnen elk veranderproces telkens opnieuw de koers te kunnen bepalen. Veranderprojecten verlopen immers zelden volgens vooraf opgesteld plan.

In de sferen die Management of Change creëert door zijn aanpak worden deelnemers deelgenoot van de mentale toestand die nodig is om een beweging van verandering op gang te brengen. ‘De beamer kan wel uit’ is een signaal dat het stadium aanbreekt dat voelbaar wordt waar het bij veranderen echt om gaat. Dat met elkaar delen is de leerbeleving van MoC, en het direct kunnen verwoorden, verbeelden en toepassen in werk is de toegevoegde waarde: verandering mogelijk maken, altijd en overal waar de omstandigheden er om vragen.


Harm RozieHarm Rozie van Communications Concert heeft een aantal van onze (potentiële) leden gesproken en gekeken naar onze coöperatie.
In een aantal blogs verwoordt hij hoe men naar ons kijkt en hoe wij ons zelf zien.

Print Friendly, PDF & Email

Waar houdt Management of Change zich mee bezig?

De beste man, methode, kennis voor versterken aanpassingsvermogen

Om de complexiteit van nieuwe uitdagingen aan te kunnen, verandert de structuur en dynamiek van bedrijfsleven en overheid voortdurend. Disruptie is geen tijdelijke zaak, maar een blijvende. Van ooit stabiele instituties gaan we in een transformatieproces naar een netwerk van expertise en services waarbinnen in telkens nieuwe verbindingen wordt samengewerkt aan diensten en producten. De klant (consument, bedrijf of overheid) bepaalt steeds directer en concreter de inhoud van het aanbod.

Management of Change ziet in deze context de kunst en kunde van veranderen als belangrijkste succesfactor voor bedrijven, organisaties en professionals die als zzp-er werken. Het aanpassingsvermogen bepaalt wie overleven zei Darwin al.

Management of Change levert de best mogelijke bijdrage aan het leer- en verandervermogen van haar klanten. Dat begint met zorgvuldige selectie en  begeleiding van docenten en coaches en hun methodes.

Om het meest hoogwaardige aanbod in de markt bijeen te kunnen brengen en aan te bieden, heeft MoC gekozen voor een cooperatie als ondernemingsvorm.  Samenwerken in zelfstandigheid onder een parasol, waarbij de leermeesters zoals de ondernemers in de cooperatie genoemd worden, zich maximaal kunnen wijden aan de inhoud van hun werk.

De professionals van Management of Change leveren een opleiding en begeleiding, en waar nodig advies. Uitgangspunt is dat klanten vooral zelf de wezenlijke dingen doen en zich versterken door te leren, kennis te ontwikkelen en toe te passen.

Punt voor punt is dit wat Management of Change concreet biedt:

  • Wij leveren een samenhangend leer- en ontwikkeltraject dat afgestemd is op de verander- dan wel opleidingsdiagnose. Wij kunnen die diagnose helpen stellen.
  • Wij leveren een online leeromgeving die het leren ondersteunt.
  • Wij dragen zorg dat het leren ingebed wordt in de organisatie: het geleerde wordt in de eigen praktijk toegepast.
  • Wij leveren de beste professionals om dit te ondersteunen: docent/trainer/facilitator/moderator/coach.
  • Wij leveren dit onder één kwaliteitssysteem om ongewenste kwaliteitsverschillen van individuele professionals in leer- en ontwikkeltrajecten te voorkomen (van goed naar beter).
  • Wij ontwikkelen en testen onze opleiding uit in onze community; onze klanten krijgen uitontwikkeld leermateriaal.
  • Wij geven les in het hoger onderwijs en volgen de theorieontwikkeling.
  • Wij zijn een erkende opleidingsinstelling (CRKBO) waardoor we beroepsopleidingen vrij van BTW kunnen leveren.

Management of Change maakt gebruikt van ouderwetse oermenselijke behoeften zoals fysiek ontmoeten en communiceren, en van de digitale real-time informatievoorziening en -uitwisseling van deze  tijd.


Harm RozieHarm Rozie van Communications Concert heeft een aantal van onze (potentiële) leden gesproken en gekeken naar onze coöperatie.
In een aantal blogs verwoordt hij hoe men naar ons kijkt en hoe wij ons zelf zien.

Print Friendly, PDF & Email

Waar gaat de wereld van Management of Change heen?

Aanpassingsvermogen in netwerken bepaalt de kwaliteit van je toekomst

Netwerken maken steeds meer het verschil. Of ze nu spontaan ontstaan, via disruptie van instituties en grote ondernemingen of via interne veranderprocessen: fijnmazige netwerkstructuren met relaties op basis van toegevoegde waarde en empathie (uit ervaringen waaronder echte ontmoetingen tussen mensen) bepalen de toekomstige werksferen.

Veranderingen zijn steeds meer technologie gedreven. Fantastische uitvindingen maken real-time communicatie en samenwerken mogelijk, over grote afstanden, en in gescheiden werkomgevingen. De ontwikkeling van de technologie gaat zo snel dat we er eerst aan moeten wennen en vervolgens pas ontdekken hoe we van nieuwe mogelijkheden nut en plezier kunnen hebben. De ‘social wave’ volgt de ‘semantic wave’. De oude wereld is behoorlijk ‘verstoord’ in zijn orde en dynamiek. Met een nieuwe vinding, een app, robot of nano-ding, worden complete organisatieonderdelen overbodig, of verdwijnen functies en rollen in productieketens.

Vroeger gebeurde dat ook, we kennen niet voor niets ‘oude ambachten’, maar toen had je generaties de tijd om de veranderingen in te passen in het dagelijks bestaan. Achterblijvers werden nog lang gerespecteerd, om hun tradities en authentieke levenshouding. Nu doet iedereen mee en zijn er meerdere technologische evoluties binnen een generatie; ít’s a digital world. In Afrika is  het  mobieltje ook overal in gebruik, vaak als smartphone met zonnecellen voor de  elektrische voeding.

Technologie en onze kennis ervan bepalen op dit moment het  toekomstbeeld. Dat is overwegend positief. Ondanks het dagelijkse feuilleton van crises in de media. We zijn ons bewust van grote vraagstukken, vooral omdat juist de  technologie ons bewustzijn versterkt en voedt met informatie over onder meer klimaatverandering, voedselproductie en –verdeling, gezondheidsproblematiek, monetaire systemen en veiligheid. En door die kennis van deze zaken zien we verbanden, en kunnen we oplossingen ontwerpen en ons gedrag aanpassen om door te veranderen risico’s af te wenden of te verkleinen.

Ons aanpassingsvermogen maakt dat we kunnen overleven en ook succesvol zijn. De kunst en kunde van het veranderen is nodig om tijdig in te kunnen spelen op nieuwe situaties, om daar zoveel mogelijk duurzaam rendement uit te halen, en risico’s te beperken en af te wenden. Veranderen blijkt de uitdaging om aan te werken in deze tijd, voor jezelf en de mensen met wie je leeft en werkt. Samen doelgericht veranderen levert transformaties op die voor langere tijd stabiele situaties opleveren. Een cultuur waarin veranderen vanzelfsprekend en integraal wordt toegepast, maakt de samenleving als geheel uiteindelijk robuuster.

Veranderen is een bewust proces aan het worden binnen bedrijven, en ook de overheid zal veel meer (moeten) gaan doen aan de ontwikkeling van het eigen adaptief vermogen. Een specifiek kenmerk, ontwikkeld onder invloed van globalisering, voor de Nederlandse markt in internationaal perspectief zijn bedrijven die opereren in niches met ‘low volume, high added value’.

In ons land zijn ook voorbeelden van grote bedrijven met een hoog transformatievermogen. Op het gebied van producten en diensten zijn Nederlandse bedrijven in staat geweest zich relatief snel aan te passen aan mondiale ontwikkelingen. De transformaties van bedrijven als DSM en Philips zijn ook in internationaal perspectief, indrukwekkend. Tien jaar geleden haalde Philips bijvoorbeeld ruim 65 % van de omzet uit consumentenelektronica en elektronische componenten, dat wordt nul. Dat DSM ooit kolen uit de grond haalde is vrijwel vergeten; de chemiereus transformeerde vervolgens verder en haalt een steeds groter deel van de inkomsten uit duurzame en farmaceutische  activiteiten.

Het  is kennis uit dit soort praktijken, en uit diverse wetenschapsgebieden,  waardoor  we steeds beter begrijpen hoe we kunnen veranderen, als individu, team, organisatie, keten, regio enzovoorts. Aan de ontwikkeling, de overdracht en de toepassing van deze kennis voor nieuwe transities en transformaties ontleent Management of Change zijn bestaan.


Harm RozieHarm Rozie van Communications Concert heeft een aantal van onze (potentiële) leden gesproken en gekeken naar onze coöperatie.
In een aantal blogs verwoordt hij hoe men naar ons kijkt en hoe wij ons zelf zien.

Print Friendly, PDF & Email

Waar liggen de wortels van Management of Change?

Op het grensvlak van business en technologie

Management of Change heeft wortels waar business en technologie elkaar ontmoeten. Daar ontstonden en ontstaan nieuwe mogelijkheden die alleen benut kunnen worden door te innoveren. En innoveren betekent veranderen. Door de druk van de markt, van klanten en concurrenten, binnen ‘politieke’ krachtenvelden kennen vrijwel alle kansrijke situaties een hoge complexiteit. Het is dan ook een grote uitdaging om programma’s en projecten te realiseren binnen een korte ‘time to market’. Medewerkers en leveranciers zullen binnen de beschikbare tijd al het nodige moeten leren en ontwikkelen om met een nieuwe werkwijze nieuwe diensten en producten succesvol in de markt aan te kunnen bieden.

Vanuit dit soort stressvolle omgevingen met de combinatie business (m.n. finance) en IT hebben de initiatiefnemers van Management of Change elkaar ontmoet. Hun gedeelde passie voor de praktijk leidde tot de vorming van de Community of Change waarbij nu meer dan 1.250 leden zijn aangesloten.

Uitdagende omgevingen leiden tot creativiteit en steeds nieuwe kennis. Toen Bert van der Hooft, drijvende kracht achter de Community of Change, in 2009 gevraagd werd docent veranderkunde te worden aan de Rotterdam Business School (RBS) bleek zijn in de praktijk ontwikkelde aanpak van ‘multi channel dienstverlening’ een verrijking van het MBA-curriculum. In feite is toen het visioen van Management of Change geboren: een platform waar de  beste professionals hun kennis aanbieden, overdragen en zichzelf ook blijven ontwikkelen, om verandering in denken en doen mogelijk te maken binnen bedrijven en (overheids)organisaties, en in het onderwijs.
MoC heeft wortel geschoten en is gaan groeien op organische wijze. Vanuit de community is een cooperatie opgericht die als open ondernemingsstructuur kan meegroeien met de markt van vragers naar hulp bij veranderen, en een aantrekkelijke omgeving biedt aan topprofessionals om hun leer- en ontwikkelmethoden te exploreren en exploiteren.


Harm RozieHarm Rozie van Communications Concert heeft een aantal van onze (potentiële) leden gesproken en gekeken naar onze coöperatie.
In een aantal blogs verwoordt hij hoe men naar ons kijkt en hoe wij ons zelf zien.

Print Friendly, PDF & Email